Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Szarowoli

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 22.XI.2020 R.

PAMIĘTAJMY: DYSTANS – DEZYNFEKCJA – MASECZKA

# ZOSTAŃMY W DOMACH !

1. Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego, jest to doroczna uroczystość Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
2. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się w Kościele Adwent, czas który ma nas przygotować na Święta Narodzenia Pańskiego i do naszego spotkania z Bogiem w wieczności.
3. Do nabycia są kalendarze KRZ – 6 zł, świece wigiline – 6 zł.
4. Za tydzień zostaną poświęcone opłatki.

Intencje Mszalne od 22 do 29 listopada 2020 r.

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 22.XI.2020 R.
Szarowola 8.00+Anna,Józef Hołysz,Emilia i Jan Wójtowicz int. Rodzina
Pańków 10.00 int. Monika Chuda
Szarowola 12.00+Edward Szokało
Szarowola 13.00+Czesławę Kudyba ( greg )

Poniedziałek
Szarowola 17.00+Roman Gozdek int. Marka Majdanika
Szarowola 17.30+Czesławę Kudyba ( greg )

Wtorek
Szarowola 17.00+Katarzynę Mosór int. Sąsiadki
Szarowola 17.30+Czesławę Kudyba ( greg )

Środa
Szarowola 17.00+Janinę Król i Władysława int. Córki Teresy
Szarowola 17.30+Czesławę Kudyba ( greg )

Czwartek
Szarowola 17.00+Stanisław Bezpalko int. Rodz. Bucznych z Mikulina
Szarowola 17.30+Czesławę Kudyba ( greg )

Piątek
Szarowola17.00+Roman Gozdek int. Rodz. Szewczuków i Kuryłów
Szarowola 17.30+Czesławę Kudyba ( greg )

Sobota
Pańków 16.00+Stefanię Hołojuch ( 9 R ), Leona
Szarowola 17.00Dziękczynna w 90 rocz. urodzin Marianny Pitura int. Syna
Szarowola 17.30+Czesławę Kudyba ( greg )

I Niedziela Adwentu 29.XI.2020 r.
Szarowola 6.00+Czesławę Kudyba ( greg )
Pańków 10.00 int. Barbary Graca
Szarowola 12.00+Władysław Król, ++Królów i Bukałów

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 15.XI.2020 R.

PAMIĘTAJMY: DYSTANS – DEZYNFEKCJA – MASECZKA

# ZOSTAŃMY W DOMACH !

1. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na nasze Seminarium Duchowne.
2. W środę 18 listopada Rocznica poświęcenia Katedry w Zamościu ( 1637 r. ).
3. Za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku liturgicznego. Jest to doroczna uroczystość Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Intencje Mszalne od 15 do 22 listopada 2020 r.

XXXIII Niedziela Zwykła 15.XI.2020 r.

Szarowola 8.00+Krystynę Witkowską,++Niedźwieckich:Annę,Wojciecha,Stanisława,Stefanię Zimniak int. Joanny Nizio
Pańków 10.00 int. Małgorzaty Graca
Szarowola 12.00+Stanisław Mazur ( 26 R ),Józef, rodzice z obu stron
Szarowola 13.00+Czesławę Kudyba ( greg )

Poniedziałek
Szarowola 17.00+Czesławę Kudyba ( greg )
Szarowola 17.30+Roman Gozdek int. Cheśniaczki Zofii Baraniak

Wtorek
Szarowola 17.00+Czesławę Kudyba ( greg )
Szarowola 17.30 Dzięczynna w 4 rocznicę urodzin Karoliny int. Rodzice

Środa
Szarowola 17.00+Czesławę Kudyba ( greg )
Szarowola 17.30+Roman Gozdek int. Brat Janek z żoną i rodz.

Czwartek
Szarowola 17.00+Czesławę Kudyba ( greg )
Szarowola 17.30+Halinę Malec

Piątek
Szarowola 17.00+Czesławę Kudyba ( greg )
Szarowola 17.30+Roman Gozdek int. Syna Jana z rodziną

Sobota
Szarowola 17.00+Czesławę Kudyba ( greg )
Szarowola 17.30+Reginę Majdanik

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 22.XI.2020 R.
Szarowola 8.00+Anna,Józef Hołysz,Emilia i Jan Wójtowicz int. Rodzina
Pańków 10.00 int. Monika Chuda
Szarowola 12.00+Edward Szokało
Szarowola 13.00+Czesławę Kudyba ( greg )

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 8.XI.2020 R.

PAMIĘTAJMY: DYSTANS – DEZYNFEKCJA – MASECZKA

# ZOSTAŃMY W DOMACH !

1. Dzisiaj w drugą niedzielę listopada solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata.
2. W poniedziałek 9 listopada świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto przypomina, że jesteśmy cząstką jednego Kościoła powszechnego. Bazylika Laterańska jest Katedrą Biskupa Rzymu, czyli papieża i matką wszystkich kościołów świata.
3. W środę 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości.

Intencje Mszalne od 8 do 15 listopada 2020 r.

XXXII Niedziela Zwykła 8.XI.2020 r.

Szarowola 8.00+Roman ( 15 R ) int. Czesławy Neć
Pańków 10.00 int. Marii Bednarczuk
Szarowola 12.00+Włodzimierza Wołoszyna
Szarowola ok. 13.00+Czesławę Kudyba ( greg )

Poniedziałek
Szarowola 17.00+Władysław Koczułap
Szarowola 17.30+Czesławę Kudyba ( greg )

Wtorek
Szarowola 17.00+Ksenia Bartecka ( 3 R ),Stanisław,Helena Wawrzusiszyn,Mieczysław Muca,++Barteckich i Małków
Szarowola 17.30+Czesławę Kudyba ( greg )

Środa
Szarowola 17.00+Katarzyna Mosór int. Rodz. Malców i Mazurów
Szarowola 17.30+Czesławę Kudyba ( greg )

Czwartek
Szarowola 17.00+Roman Gozdek int. Cecylia Gozdek
Szarowola 17.30+Czesławę Kudyba ( greg )

Piątek
Pańków 16.00 int. Małgorzaty Witkowskiej
Szarowola 17.00+Katarzyna Mosór int. Rodz. Piechników i Niedużaków
Szarowola 17.30+Czesławę Kudyba ( greg )

Sobota
Szarowola 17.00+Eugenia Żuk int. Rodz. Piechników i Niedużaków
Szarowola 17.30+Czesławę Kudyba ( greg )

XXXIII Niedziela Zwykła 15.XI.2020 r.

Szarowola 8.00+Krystynę Witkowską,++Niedźwieckich:Annę,Wojciecha,Stanisława,Stefanię Zimniak int. Joanny Nizio
Pańków 10.00 int. Małgorzaty Graca
Szarowola 12.00+Stanisław Mazur ( 26 R ),Józef, rodzice z obu stron
Szarowola 13.00+Czesławę Kudyba ( greg )

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1.XI.2020 R.

DEKRET
W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.
Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:
a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.
Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.
Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
NIE BĘDZIE PROCESJI NA CMENTARZ ANI MODLITW TAM.
1. Za zmarłych będziemy modlić się w modlitwie wypominkowej.
2. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca.
3. Za tydzień 8 listopada Dzień Solidarności z Kościołem Prześładowanym.

Intencje Mszalne od 1 do 8 listopada 2020 r.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1.XI.2020 R.

Szarowola 8.00+Kazimiera Bakalarz ( 4 R ) int. Prawnuczki
Pańków 10.00 int. Karoliny Gramatyka
Szarowola 12.00+Czesławę Kudyba ( 1 greg )

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 2.XI.2020 R.

Szarowola 8.00+Czesławę Kudyba ( greg )

Pańków 10.00 int. Tadeusz Piwko

Szarowola 12.00+Stanisław Kostrubiec ( 4 R ) int. Żony

Wtorek
Szarowola 17.00+Czesławę Kudyba ( greg )
Szarowola 17.30+Stanisław Mosór

Środa
Pańków 16.00+Jan Bukała ( 3 R )
Szarowola 17.00+Czesławę Kudyba ( greg )
Szarowola 17.30+Józef Koper int. Córki

Czwartek
Pańków 16.00 int. Jadwigi Pyrek
Szarowola 17.00+Czesławę Kudyba ( greg )
Szarowola 17.30+Marianna Witkowska int. KŻR św. Teresy

Piątek
Pańków 15.30+Jadwiga Skarzyńska int. Brata Janusza z rodziną
Szarowola 17.00+Czesławę Kudyba ( greg )
Szarowola 17.30+Paulinę Koczułap int. KŻR św. Jadwigii

Sobota
Pańków 16.00+Zbigniew Dąbrowski int. Koleżanki ze szkolnej ławki
Szarowola 17.00+Czesławę Kudyba ( greg )
Szarowola 17.30+Jan,Katarzyna Wór, Czesława Skowrońska

XXXII Niedziela Zwykła 8.XI.2020 r.

Szarowola 8.00+Roman ( 15 R ) int. Czesławy Neć

Pańków 10.00 int. Marii Bednarczuk

Szarowola 12.00+Włodzimierza Wołoszyna
Szarowola ok. 13.00+Czesławę Kudyba ( greg )

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 25.X.2020 R.

DBAJMY O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO: MASECZKA – DEZYNFEKCJA – DYSTANS

1. Zbliż się miesiąc listopad, czas szczególnej modlitwy i pamięci o naszych zmarłych.
2. Za tydzień 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Nie będzie tradycyjnej procesji na cmentarz.
3. Za zmarłych będziemy się modlić w modlitwie wypominkowej.

Intencje Mszalne od 25 października do 1 listopada 2020 r.

XXX Niedziela Zwykła 25.X.2020 r.

Szarowola 8.00+Eugenia Żuk int. Ewy Mazur
Pańków 10.00++Nędzyńskich: Michalina i Władysław
Szarowola 12.00+Józef Hołysz ( greg )
Szarowola 13.30 Chrzest: Anastazja Wołowiec

Poniedziałek
Szarowola 17.00+Józef Hołysz ( greg )
Szarowola 18.00+Jan Pitura int. Znajomych i sąsiadów

Wtorek
Szarowola 17.00+Józef Hołysz ( greg )
Szarowola 18.00+Roman Gozdek int. Syna Waldemara

Środa
Pańków 16.00++Barteckich:Władysława,Macieja i Marię z rodziną int. Franciszki Barteckiej
Szarowola 17.00+Józef Hołysz ( greg )
Szarowola 18.00+Edward Hołojuch int. Znajomych i sąsiadów

Czwartek
Pańków 16.00 int. Zbigniew Jasiński
Szarowola 17.00+Józef Hołysz ( greg )
Szarowola 18.00+Marian Bartecki int. Znajomych i sąsiadów

Piątek
Szarowola 17.00+Józef Hołysz ( greg – ostatnia )
Szarowola 18.00+Eugenia Żuk int. Bratowa Czesława Neć z rodziną

Sobota
Pańków 16.00+Zbigniew Dąbrowski int. Brat Janusz z rodziną
Szarowola 17.00 Dziękczynna w 15 rocz. ślubu Katarzyny i Mirosława int. Siostry
Szarowola 18.00+Edward Matuszak ( 1 R ) int. Żony i córek

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1.XI.2020 R.

Szarowola 8.00+Kazimiera Bakalarz ( 4 R ) int. Prawnuczki
Pańków 10.00 int. Karoliny Gramatyka
Szarowola 12.00+Czesławę Kudyba ( 1 greg )