Wizyta kanoniczna ks.Biskupa

W dniu dzisiejszym tj. 21 czerwca 2014 r. parafie naszą odwiedził JE Ksiądz Biskup Mariusz Leszczyński. O g. 15,00 witany prze dzieci i starszych spotkał się z parafianami z Pankowa. W czasie Mszy św. sprawowanej przez proboszcza wygłosił kazanie. Po mszy spotkał się dziećmi a na cmentarzu grzebalnym modlił się za zmarłych. Nastepnie o g, 17,00 witany w Szarowoli bardzo serdecznie w imieniu całej parafii przez Państwa Agnieszke i Marka Majdaników z dziećmi i po wysłuchaniu sprawozdania proboszcza odprawił Mszę świętą w czsie której udzielił 29 naszym młodym parafianom sakramentu Bierzmowania. w homili mówił o zaufaniu Bogu w potrzebach tego świata. Po Mszy spotkanie z dziećmi i modlitaw na cmentarzu za zmarłych. Dopełnieniem było przejżenie kancelarii. W godzinach wieczornych Ksiądz Biskup odjechał do Zamościa.