Author:

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 06.11.2016 R.

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca – adoracyjna.
2. W środę 9 listopada święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest „Matką i Głową” wszystkich kościołów, a zarazem katedrą Biskupa Rzymu, czyli Papieża, o którym pamiętamy szczególnie w modlitwach.
3. W piątek 11 listopada, Narodowe Święto Niepodległości.
4. Za zmarłych modlimy się w modlitwie wypominkowej po każdej Mszy św.
5. Za tydzień 13 listopada, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Puszka na „Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

INTENCJE MSZALNE OD 6 DO 13 LISTOPADA

Niedziela 06.11.2016 r .

Szarowola 8.00+Stanisław Mazur ( 22 R ), Józef Mazur,++Mazurów,Mosórów                         int. Eugenii Mazur
Pańków 10.00- int. Marii Bednarczuk
Szarowola 12.00+Roman ( 11 R )                                                                                                            int. Żony Czesławy

Poniedziałek
Szarowola 16.00 –

Wtorek
Szarowola 16.00 –

Środa
Szarowola 16.00+Stanisław Kostrubiec

Czwartek
Szarowola 16.00 –

Piątek
Pańków 15.00                                                                                                                                                int. Marty Kłos
Szarowola 16.00+Włodzimierza ( 4 R ),Feliksę,Władysława, ++ Wołoszynów                              int. Córki Władysławy

Sobota
Szarowola 16.00 –

Niedziela 13.11.2016 r.

Szarowola 8.00+Władysław Król, ++ Królów i Bukałów
Pańków 10.00                                                                                                                                                     int. Heleny Chuda
Szarowola 12.00+Krystyna Witkowska,Stanisław,Wojciech,Anna Niedziwedzccy, Agata i Stefania Zimniak
int. Joanna Nizio

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 31.10.2016 r.

1. Taca z dnia dzisiejszego przeznaczona jest na budownictwo sakralne.
2. We wtorek, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy cieszą się oglądaniem Boga w Jego Królestwie. W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, przyjęcie Komunii św., pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Porządek nabożeństw w tym dniu: Msza św. w Pańkowie o godz. 8.00, Msza św. w Szarowoli o godz. 9.30, po niej procesja na cmentarz.
3. W środę 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W modlitwach dziękujemy Bogu za życie naszych zmarłych braci i sióstr. Prosimy szczególnie za tych, którzy potrzebują naszego wsparcia modlitewnego, by mogli osiągnąć życie wieczne. Porządek nabożeństw w ty dniu: Msza św. w Szarowoli o godz. 8.00 i 17.00, Msza św. w Pańkowie o godz. 14.00, po niej procesja na cmentarz.
4. W miesiącu listopadzie można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając cmentarz, gdzie należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zmarłych i modlitwę w intencjach Ojca Świętego. W dniach od 1 do 8 listopada odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach – cząstkowy.
5. Za zmarłych będziemy modlić się w modlitwie wypominkowej.
6. W tym tygodniu wypada Pierwszy Piątek, Sobota miesiąca. Chorych odwiedzę w piątek od godz. 8.00 w Szarowoli.
7. Za tydzień Pierwsza Niedziela miesiąca – adoracyjna, zmiana tajemnic różańcowych.
8. Zmarła śp. Kazimiera Bakalarz z Zamian, pogrzeb jutro o godz. 11.30 wyjście z domy, około 12.00 Msza św. Modlitwa.

INTENCJE MSZALNE OD 30 PAŹDZIERNIKA DO 6 LISTOPADA 2016R.

Niedziela 30.10.2016 r.

Szarowola 8.00+ Władysława Bednarz,Henryk Chromiec
Pańków 10.00 –                                                                                                                              int. Anieli Mazur
Szarowola 12.00+Rozalia i Michał Gozdek

Poniedziałek

Szarowola 17.00 –

Wtorek – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Pańków 8.00 –
Szarowola 9.30 –

Środa – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Szarowola 8.00 –
Pańków 14.00 –
Szarowola 17.00+Jan Wawrzysiszyn ( 4 R ),++ Wawrzusiszynów i Buczaków:Andrzej,Genowefa,Władysław,Czesław int. Żony Janiny

Czwartek

Szarowola 17.00 O szczęśliwą operację i łaskę zdrowia

Piątek

Szarowola 17.00 Z Róży św. Jadwigi

Sobota

Pańków 15.30                                                                                                                                    int. Władysław Macioch
Szarowola 17.00 –                                                                                                                             int. Cecylii Gozdek

Niedziela 06.11.2016 r .

Szarowola 8.00+Stanisław Mazur ( 22 R ), Józef Mazur,++Mazurów,Mosórów               int. Eugenii Mazur
Pańków 10.00-                                                                                                                                   int. Marii Bednarczuk
Szarowola 12.00+Roman ( 11 R )                                                                                                   int. Żony Czesławy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Za tydzień w niedzielę 30 października, taca przeznaczona jest na budownictwo sakralne.
2. Zbliża się miesiąc listopad, czas szczególnej modlitwy i pamięci o naszych zmarłych. Pamiętajmy o uporządkowaniu naszych cmentarzy i grobów naszych bliskich. Kartki wypominkowe są wyłożone.
3. Za tydzień z soboty na niedzielę zmiana czasu – pamiętajmy o tym.

INTENCJE MSZALNE OD 23 DO 30 PAŹDZIERNIKA

Niedziela 23.10.2016 r.

Szarowola 8.00 –
Pańków 10.00 –                                                                                                                            int. Emilii Mokrzyckiej
Szarowola 12.00+Józef Wór, ++ Worów i Piechników                                                        int. Żony Katarzyny

Poniedziałek
Szarowola 17.00 –

Wtorek
Szarowola 17.00 –

Środa
Szarowola 17.00 –

Czwartek
Szarowola 17.00 –

Piątek
Szarowola 17.00 –

Sobota
Szarowola 15.00 Ślubna
Szarowola 17.00 –

Niedziela 30.10.2016 r.

Szarowola 8.00 –
Pańków 10.00 –                                                                                                                                                int. Anieli Mazur
Szarowola 12.00+Rozalia i Michał Gozdek

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Przez ten czas będziemy wspierać swoją modlitwą ludzi, którzy daleko od nas głoszą narodom pogańskim Chrystusa. Szczególnie pamiętajmy o polskich misjonarzach. Taca dzisiejsza na potrzeby misyjne.
2. We wtorek 18 października, święto św. Łukasza Ewangelisty. Jest to święto patronalne Służby Zdrowia.
3. W sobotę 22 października, wspominamy św. Jana Pawła II.

INTENCJE MSZALNE OD 16 DO 23 PAŹDZIERNIKA

Niedziela 16. 10. 2016 r.
Szarowola 8.00 –                                                                                                                                int. Czesławy Kudyba
Pańków 10.00 W int. Parafian
Szarowola 12.00+Anastazja, Michał Majdanik                                                                           int. Marii Witkowskiej

Poniedziałek
Szarowola 17.00+Marianna i Feliks,Helena,++ Baraniaków,Kuśmirczaków, Gozdków

Wtorek
Szarowola 17.00+Mieczysław Muca ( 2 R ), Katarzyna,Czesław,Stanisław,Helena              int. Żony

Środa
Szarowola 17.00 W int. Członkiń KŻR św. Anny, za zmarłe członkinie

Czwartek
Szarowola 17.00+Ryszard Gęborys,++Barteckich i Gęborysów                                                   int. Barbary Gęborys

Piątek
Szarowola 17.00+Kazimierz Żuk ( 17 R )                                                                                             int. Rodziny

Sobota
Szarowola 17.00+Janina Gmiterek ( 4 R )

Niedziela 23.10.2016 r.
Szarowola 8.00 –
Pańków 10.00 –                                                                                                                                          int. Emilii Mokrzyckiej
Szarowola 12.00+Józef Wór                                                                                                                    int. Żony Katarzyny

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dziś obchodzimy XVI Dzień Papieski. Zbiórka do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – żywy pomnik pontyfikatu św. Jana Pawła II.
2. W piątek 14 października, Dzień Edukacji Narodowej. Msza św. i różaniec w intencji nauczycieli. Zapraszam.
3. Zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych. Matka Boża 13 października 1917 r., czyli 98 lat temu w Fatimie mówiła: „Jestem Najświętsza Różańcowa Panna. Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła życie i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech pokutują za grzechy i odmawiają różaniec”.
4. Za tydzień, 16 października Niedziela Misyjna, taca przeznaczona na misje.
5. Bóg zapłać za ofiary złożone na rzecz Radia Maryja.
6. Serdecznie dziękuję dzieciom za zrobione różańce, które można zobaczyć na stoliku przy obrazie MB Nieustającej Pomocy. Za tydzień liczenie wiernych, obecnych na Mszy św. i przyjmujących Komunię św.

INTENCJE MSZALNE OD 9 DO 16 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

Niedziela 09.10.2016 r.
Szarowola 8.00+Jan i Genowefa Staruszkiewicz                                                                          int. Zofii Świder
Pańków 10.00 – int. Stanisław Chudy
Szarowola 12.00+Józef Gromek ( 9 R ), Stanisław ++ Gromków, Mikułów,
Sołtysów, Wiernych                                                                                           int. Władysław Gromek
Chrzest: Dawid Mróz

Poniedziałek
Szarowola 17.00 –

Wtorek
Szarowola 17.00 –

Środa
Szarowola 17.00 –

Czwartek
Szarowola 17.00+Anna Hołysz, Józef                                                                                                       int. Syna Józefa

Piątek
Szarowola 17.00 W intencji nauczycieli

Sobota
Szarowola 17.00 Dziękczynno – błagalna w 45 rocz. urodzin Jacka i o potrzebne łaski dla rodziny

Niedziela 16. 10. 2016 r.
Szarowola 8.00 –                                                                                                                                           int. Czesławy Kudyba
Pańków 10.00 W int. Parafian
Szarowola 12.00+Anastazja, Michał Majdanik                                                                                     int. Marii Witkowskiej