Author:

Ślub Małgorzaty i Damiana Korzanów

slub_malgorzata_damian

W dniu dzisiejszym tj. 04.10.2014 r. w kościele parafialnym w Szarowoli, ślubowali sobie Małgorzata Wawrzusiszyn. nasza parafianka z Szarowoli i Damian Korzan z Sabaudi par. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lub. Na nową drogę życia ubogaconym wyznaniem swojej miłości przed Chrystusowym ołtarzem z Bożym błogosławieństwem, życzymy Młodej Parze wiele radości i sukcesów. Szczęść Boże.

 

Zapraszamy na Odpust ku czci Krzyża Świętego

14 września tj. w najbliższą niedziele parafia nasza jako rodzina dzieci Bożych, przeżywać będzie swoje święto patronalne tj. Odpust ku czi Świętego Krzyża. Od początku istnienia naszego kościoła czcimy Krzyż Święty i uczymy się miłować ża po śmierć, przed krzyżem nam ofiarowanym do naszego kościola, przez naszego proboszcz Ks. Prałata Stefana Wrzołka Z tOMASZOW lUB. Serdecznie zapraszamy wszystkich drogich nam gości, pielgrzymów i pątników a szczególnie naszych rodaków na odpust do naszego kościla parafialnego. Świętowanie rozpoczniemy w sobotę Mszą św. na naszym cmentarzu w Szarowoli, modląc się za wszystich zmarłych mieszkańców Szarowoli i naszych dobrodziejów. Uroczystą Sumę odpustową w intencjach gości i parafian odprawi o g. 12.00 ks. dr Gabriel Cisek. Zapraszam; Stań z Panem pod Jego Krzyżem. W imieniu parafian i własnym zproszen i kieruje do wszystich proboszcz.

no images were found

Uroczystości w Pańkowie

W niedzięlę 21 września w kościele BM Anielskiej w Pańkowie, wspominaliśmy 75 rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej a szczególnie Bitwy pod Tomaszowem Lub. W pamiętnym roki 19 września pod Pańkowem poległ rotmistrz Jarosław Chodoń Dowódca Tarnowskiego 2 Szawdronu z 5 Pułku Strzelców Konnych z Krakowskiej Brygady Kawalerii i Jego podkomendni. Wójt Gminy Tarnawatka, P. Piotr Pasieczny, zaprosił gości i zorganizował całość uroczystości. Najpierw młodzież z Gimnazjum z Tarnawatki pod bacznym okiem swych Nauczycieli i przewodników po drogach nauki w pięknych strofach wierszy, pojezi, pamiętników i wspomnień oraz chwytających za serce pieśni o tamtych dniach wprowadziła w nastrój i przedstawiła grozę i ducha tamtych dni. Nastepnie przemówił Pan Wójt i poprosił o odprawienie Mszy św. w akompaniamęcie orkiestry. Po Jej zakończeniu pod pamiątkową tablicą przemówił P. Marek Rybicki z Tomaszowa. Mówił o sytuacii i dramacie Żołnieża Polskiego. Złożenie kwiatów a asystcie czcących pamięć Polskiego Ułana z i pamiątkowym proporcem to ostatni akord pięknej uroczystości.

no images were found

Ślub Agaty i Dawida Syczów

slub_agata_dawid

Dziś tj. 30 sierpnia w naszej parafii w Kościele MB Anielskiej w Pańkowie ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską Agata Bartecka, nasza parafianka z Pańkowa i Dawid Sycz z Narola Wsi, parafia Narol. Życzymy Państwu Młodym wielu łask Bożych w dobrym zdrowiu i powodzeniu na długie, długie lata. xjb

Ślub Barbary i Łukasza Malców

slub_barbara_lukasz

Dziś tj. 23 sierpnia 2014 r. w naszym kościele parafilnym ślubowali sobie przed Bogiem na wspólna droge małżeńskiego życia; Barbara Mazur z Szarowoli i Łukasz Malec z Rabinówki par. św. Jozefa w Tomaszowie Lub. Życzymy  Bożego błogosławieństwa Młodej Parze w w zdrowiu i radiości na długie, długie lata małżeńskiego życia. xjb