Boże Narodzenie

„Dziś w mieście Betlejem narodził się Wam Zbawiciel”

Wszystim Gościom naszym i wywodzodzim się z naszej ziemi rodzinnej jak i parafianom którzy może z oddalenia przez to łącze zaglądają do domu rodzinnego i do swojej małej ojczyzny, ślemy życzenia błogosławieństwa Bożego w wraz z darami które Boża Dziecina nam przynosi. Pozdrawiamy wszystich znajomych i nowo poznawanych ze wszystich miejsc ziemskiego globu.

„Podnieś rękę Boże Dziecie

błogosław ojczyznę miłą.

W dobrych radach

w dobrym bycie.

Wspieraj jej siłe swą siłą.

Dom nasz i majętność całą

i wszystie wioski z miastami”

     Dziękujemy za życzenia i pamięc, zapraszami do nas. Ślemy dar modlitewnej naszej pamięci przed Panem Nowonarodzonym.