INFORMACJE DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELĘ WIELKANOCY NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 24 kwietnia 2022 r.

INFORMACJE  DUSZPASTERSKIE  II  NIEDZIELĘ WIELKANOCY  NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 24 kwietnia 2022 r.

I. W dzisiejszą niedzielę: 

 1. Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Wychodząc z kościoła można złożyć dobrowolną ofiarę do puszki na „Fundusz Caritas”.
 2. Zachęcam wszystkich do częstego odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego. Za odmówienie dzisiaj Koronki do Bożego Miłosierdzia można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

II. W tym tygodniu w Liturgii: 

 1. W poniedziałek święto św. Marka Ewangelisty.
 2. We wtorek uroczystość św. WojciechaBiskupa, męczennika, głównego Patrona Polski.
 3. W piątek święto św. Katarzyny Sieneńskiejdziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy.

 III. W przyszłą niedzielę:  

 1. Przyszła niedziela jest Niedzielą Biblijną, która rozpocznie następujący po niej XIII Tydzień Biblijny pod hasłem ,,Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. To także już VI Dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego.
 2. Rozpoczniemy maryjny miesiąc – maj. Codziennie po Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo majowe. W niedzielę po Mszy świętej o godz. 1200. Już dzisiaj zachęcam do udziału we wspólnej modlitwie.

IV. Inne:  

 1. Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedziele. Bóg zapłać.
 2. Katolicki Tygodnik NIEDZIELA.
 3. W środę w kościele po Mszy Świętej o godz. 17.30 spotkanie dzieci kl. III w ramach przygotowania do Uroczystości I Komunii Świętej.
 4. W sobotę, 30 kwietnia, swymi modlitwami ogarniać będziemy naszego Biskupa Diecezjalnego Mariana Rojka z racji Jego imienin.

 Akt oddania Miłosierdziu Bożemu:

                                           Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen

   Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002.

I N T E N C J E   M S Z A L N E

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 24.04.2022 r.

Szarowola:
Godz. 8.00 + Katarzyna i Jan, + + Worów i Traczów.
         12.00   Pro populo.

Pańków:
Godz. 10.00   Dziękczynna w 60. rocznicę zawarcia małżeństwa Zenobii i Tadeusza z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów na dalsze wspólne lata.

PONIEDZIAŁEK 25.04.2022 r.  

Godz. 17.00 + Jan Kudyba.
           17.30 + Jadwiga Barteckaof. KŻR św. Teresy.

WTOREK 26.04.2022 r.

Godz. 17.00 + Łukasz Kobyłecki – of. rodziców.
            17.30 + Jan Kiś.   

ŚRODA 27.04.2022 r.

Godz. 17.00 + Stanisław Mazur (9. rocz.), Katarzyna i Jan Wór, ++ Worów i Mazurów.
           17.30 + Jan Kiś.   

CZWARTEK 28.04.2022 r.

Godz. 17.00 + Janina Wawrzusiszyn.
           17.30 + Jan Kiś.   

PIĄTEK 29.04.2022 r.

Godz. 17.00 + Janina Wawrzusiszyn.
           17.30 + Jan Pitura.

SOBOTA 30.04.2022 r.

Godz. 17.00  Dziękczynna w 25. rocznicę ślubu Teresy i Mirosława z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo
           17.30 + Czesława Wawrzusiszyn (1. rocz.).

NIEDZIELA 01.05.2022 r.

Godz.  8.00 + Czesława Wawrzusiszyn.
          12.00    Pro populo  
Pańków:
Godz.  10.00 + Józef, Albina, Bolesław, Tadeusz Kowal.