INFORMACJE DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELE PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 stycznia 2022 r.

INFORMACJE  DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELE PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 stycznia 2022 r.

I. W dzisiejszą niedzielę:

  1. II Niedziela po narodzeniu Pańskim, I niedziela Nowego Roku i I niedziela Miesiąca, po Mszy Świętej o godz. 1200 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja i zmiana tajemnic różańcowych dla KŻR.

Intencja na styczeń to modlitwa o wychowanie do braterstwa, będziemy modlić się, aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godność, która rodzi się z bycia braćmi.

II. W tym tygodniu w Liturgii Kościoła:

  1. W czwartek uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to również Misyjny Dzień Dzieci. Tego dnia poświęca się również kredę dla oznaczenia drzwi naszych domów na znak, że w nim przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego.
  2. Ofiary składane na tace przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny.
  3. Porządek Mszy Świętych niedzielny:
  4. W tym tygodniu przypada I Czwartek i Piątek Miesiąca.

⁕ I Piątek Miesiąca dzień wynagradzania za zniewagi Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Msza Święta:
⁕ w Szarowoli o godz. 1700.
⁕ w Pańkowie godz. 1530.
⁕ odwiedziny chorych w Pańkowie od godz. 1400.

III. W przyszłą niedzielę:

  1. Święto Chrztu Pańskiego, którym kończymy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

IV. Inne:

  1. Katolicki Tygodnik NIEDZIELA.
  2. Dziękuję za przygotowanie kościoła na dni świąteczne i za złożoną ofiarę. Bóg zapłać.
  3. 6 stycznia br. Rycerze Kolumba z Tomaszowa Lubelskiego zapraszają na IX Orszak Trzech Króli . Szczegółowe informacje znajdują się w gablocie ogłoszeń.
  4. Plan wizyty duszpasterskiej będzie podany w Uroczystość Objawienia Pańskiego.

 

I N T E N C J E   M S Z A L N E

 NIEDZIELA 02.01.2022 r.

Godz.  8.00 + + Witkowskich: Krystyna, Katarzyna, Paweł, Mieczysław i Irena – of. Joanny Nizio.
          12.00    Pro populo.

Pańków:
Godz. 10.00 + Karolina Gramatyka – of. syna Zbigniewa z rodziną.

PONIEDZIAŁEK 03.01.2022 r.

Godz. 16.00 + Czesława Kudyba (2. rocz.)
           16.30 + Roman Gozdek .

WTOREK 04.01.2022 r.

Godz. 16.00 + Józef Hołysz.
           16.30 + Eugenia Mazur – of. Czesławy Neć.

ŚRODA 05.01.2022 r.

Godz. 16.00 + Edward Szokało.
           16.30 + Eugenia Mzaur – of. od rodziny Mrozów.

CZWARTEK 06.01.2022 r.

Godz.  8.00 + Stanisław Miszczyszyn.
           12.00   Pro populo.

Pańków:
Godz. 10.00 + Krystyna Piwko – of. sąsiadek z Pańkowa.

PIĄTEK 07.01.2022 r.

Pańków:
Godz. 15.30 + Krystyna Piwko – of. córki z mężem.

Szarowola:
Godz. 17.00 + Czesława Wawrzusiszyn – 1. gregoriańska.

SOBOTA 08.01.2022 r.

Godz. 16.00 + Czesława Wawrzusiszyn – 2. gregoriańska.
           16.30 + Antoni Wawrzusiszyn (6. rocz.).

NIEDZIELA 09.01.2022 r.

Godz.  8.00 + Czesława Wawrzusiszyn – 3. gregoriańska.
          12.00    Pro populo.

Pańków:
Godz. 10.00   Dziękczynna w 18. rocznicę urodzin Kingi Marglot.