INFORMACJE DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ 10 kwietnia 2022 r.

INFORMACJE  DUSZPASTERSKIE  NA  NIEDZIELĘ  PALMOWĄ 10 kwietnia 2022 r.

I. W dzisiejszą niedzielę:

 1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, to czas tryumfu i poniżenia Jezusa.
 2. Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Tydzień. Wchodzimy w obchód najważniejszej tajemnicy naszej wiary: uobecnienie Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Poświęcenie palm na każdej Mszy Świętej.
 3. Światowy Dzień Młodzieży.
 4. Po Mszy Świętej o godz. 12.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo Gorzkich Żali

II. W tym tygodniu:

 1. W najbliższy czwartek uroczystym sprawowaniem Mszy Wieczerzy Pańskiej w naszej parafii rozpoczniemy TRIDUUM SACRUM, które szczyt swój osiągnie w Wigilię Paschalną, a zakończy się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Przypominam, że nie są to dni przygotowania do Uroczystości Paschalnej, ale już sam obchód Paschy Chrystusa przez udział w Jego Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu.
 2. Porządek Liturgii Uroczystości paschalnych – TRIDUUM SACRUM:

WIELKI CZWARTEK – dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej i po jej zakończeniu odbędzie się symboliczne „przejście” Pana Jezusa do Ogrodu Oliwnego.
W Pańków godz. 1600 i adoracja do godz. 1900.
W Szarowoli godz. 1800 i adoracja do godz. 2000.

WIELKI PIĄTEK – dzień męki i śmierci krzyżowej naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Obowiązuje post ścisły. Adoracja Pana Jezusa w tzw. „Ciemnicy” już od godz. 700 przez cały dzień według tradycji lat ubiegłych.
Droga Krzyżowa w Pańkowie o godz. 1530 i Liturgia Męki Pańskiej i adoracja Pana Jezusa do godz. 2000.
Droga Krzyżowa w Szarowoli 1730 i Liturgia Męki Pańskiej po zakończeniu Liturgii adoracja do 2100.
Od Wielkiego Piątku rozpoczynamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego, w Wielki Piątek będzie przed Drogą Krzyżową o godz. 1715. Ofiary składane w Wielki Piątek przy adoracji krzyża przeznaczone będą na utrzymanie miejsc pielgrzymkowych w Ziemi Świętej. Adoracja Krzyża odbywać się będzie przez jego ukazanie.

WIELKA SOBOTA – to tzw. dzień spoczynku adorujemy Zbawiciela w grobie tak samo jak w Wielki Piątek. Poświęcenie pokarmów w Szarowoli o godz. 900, 930 przy kapliczce, 915 Zamiany 945 w Pańkowie.

Wigilia Paschalna rozpocznie się obrzędem poświęcenia ognia o godz. 1600 w Pańkowie i o godz. 1900 w Szarowoli. W czasie Liturgii odbędzie się poświęcenie wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Proszę o przyniesienie ze sobą świec. O godz. 1845 Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

WIELKA NIEDZIELA – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 • Msza Święta Rezurekcyjna w Szarowoli o godz. 600, w Pańkowie o godz. 800. O godz. 1045 Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Wszystkich serdecznie zapraszam do udziału we Mszy Świętej Rezurekcyjnej i w przygotowaniu  udziału w procesji rezurekcyjnej.
 • Msze św. w Poniedziałek Wielkanocny w porządku niedzielnym. Ofiary składane na tacę w Poniedziałek Wielkanocny są z przeznaczeniem na potrzeby KUL Jana Pawła II w Lublinie.

III. Inne:  

 1. Jest do nabycia Katolicki Tygodnik NIEDZIELA.
 2. Dziękuje KGW za przygotowanie palm.
 3. Spotkanie Służby Liturgicznej w środę po Mszy Świętej.

I N T E N C J E   M S Z A L N E

NIEDZIELA 10.04.2022 r.  NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI PAŃSKIEJ

Godz.  8.00 + Marianna Malec, Andrzej, ++ Malców – of. córki.
          12.00    Pro populo.

Pańków:
Godz. 10.00 + Paulina, Józef, Nadzieja Mokrzycka – of. Emilii Mokrzyckiej.

WIELKI P O N I E D Z I A Ł E K 11.04.2022 r.

Godz. 17.00 + Jan, Aniela Wawrzusiszyn of. Edwarda Wawrzusiszyna.

WIELKI W T O R E K 12.04.2022 r.

Godz. 17.00 ++ Świerków, Czesław Świderek (1. rocz.) – of. żony.
           17.30 + Jadwiga Bartecka.

WIELKA Ś R O D A 13.04.2022 r.

Godz. 17.00     Za poległych w czasie II wojny Światowej – of. mieszkańcy Szarowoli.
           17.30 + Władysława Wór (31. rocz.), ++ Worów i Piechników.  

WIELKI C Z W A R T E K 14.04.2022 r.

Pańków:
Godz. 16.00  W intencji kapłanów –  of. Małgorzata Iwanicka.

Szarowola:
Godz. 18.00 + Lesław Warzocha   

WIELKI P I Ą T E K 15.04.2022 r.

Pańków:
Godz. 15.30  Droga Krzyżowa i Liturgia Męki Pańskiej.

Szarowola:
Godz. 17.30 Droga Krzyżowa i Liturgia Męki Pańskiej.

WIELKA S O B O T A 16.04.2021 r.

Pańków:
Godz. 16.00 + Kacper Iwanicki, Edward, Piotr i Weronika Gramatyka of. Małgorzata  Iwanicka. 

Szarowola:
Godz. 19.00 + Jan Kiś.

WIELKA N I E D Z I E L A 17.04.2021 r.

Szarowola:
Godz. 6.00     Pro populo.
          11.00 + Stanisław Neć.  

Pańków:
Godz. 8.00   Dziękczynna w 40. rocznicę zawarcia małżeństwa Grażyny i Kazimierza Bakalarz z prośbą o dalsze potrzebne łaski dla Jubilatów.

P O N I E D Z I A Ł E K WIELKANOCNY 18.04.2022 r.

Szarowola:
Godz. 8.00 + + Dziurów – of. Janiny Pitury.
         12.00 + Krystyna Witkowska.

Pańków:
Godz. 10.00 + Franciszka Bartecka.