INFORMACJE DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ 2 kwietnia 2023 r.

INFORMACJE DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ 2 kwietnia 2023 r.

I. W dzisiejszą niedzielę:  

 1.  Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, to czas tryumfu i poniżenia Jezusa. Dzisiaj rozpoczynamy Wielki Tydzień. Wchodzimy w obchód najważniejszej tajemnicy naszej wiary: uobecnienie Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Poświęcenie palm na każdej Mszy Świętej.
 2. Światowy Dzień Młodzieży.
 3. Po Mszy Świętej o godz. 800 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo Gorzkich Żali i z racji I Niedziela Miesiąca zmiana tajemnic dla KŻR.
 4. W naszej parafii uroczyście upamiętniamy tragiczne wydarzenie, którym była pacyfikacja Szarowoli w lutym i kwietniu 1943. O godz. 1100 przy kapliczce Trójcy Przenajświętszej rozpocznie się Droga Krzyżowa, która przejdzie ulicą naszej miejscowości i zakończy się w kościele. Po zakończeniu będzie sprawowana Msza Święta za poległych mieszkańców Szarowoli w czasie pacyfikacji wsi w 1943 r. Bezpośrednio po zakończeniu Mszy Świętej w kościele będzie odczyt okolicznościowego referatu na temat pacyfikacji Szarowoli.

II. W tym tygodniu:

 1. W najbliższy czwartek uroczystym sprawowaniem Mszy Wieczerzy Pańskiej w naszej parafii rozpoczniemy TRIDUUM SACRUM, które szczyt swój osiągnie w Wigilię Paschalną, a zakończy się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Przypominam, że nie są to dni przygotowania do Uroczystości Paschalnej, ale już sam obchód Paschy Chrystusa przez udział w Jego Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu.
 2. Porządek Liturgii Uroczystości paschalnych – TRIDUUM SACRUM:

WIELKI CZWARTEK – dzień ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej i po jej zakończeniu odbędzie się symboliczne „przejście” Pana Jezusa do Ogrodu Oliwnego.
W Pańków godz. 1600 i adoracja do godz. 1900.
W Szarowola godz. 1800 i adoracja do godz. 2000.

WIELKI PIĄTEK – dzień męki i śmierci krzyżowej naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Obowiązuje post ścisły. Adoracja Pana Jezusa w tzw. „Ciemnicy” już od godz. 700 przez cały dzień według tradycji lat ubiegłych.
Droga Krzyżowa w Pańkowie o godz. 1530 i Liturgia Męki Pańskiej i adoracja Pana Jezusa do godz. 2000.
Droga Krzyżowa w Szarowoli 1730 i Liturgia Męki Pańskiej po zakończeniu Liturgii adoracja do 2100.
Od Wielkiego Piątku rozpoczynamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego, w Wielki Piątek będzie przed Drogą Krzyżową o godz. 1715.
Ofiary składane w Wielki Piątek przy adoracji krzyża przeznaczone będą na utrzymanie miejsc pielgrzymkowych w Ziemi Świętej. Adoracja Krzyża odbywać się będzie przez jego ucałowanie.

WIELKA SOBOTA – to tzw. dzień spoczynku adorujemy Zbawiciela w grobie tak samo jak w Wielki Piątek. Poświęcenie pokarmów w Szarowoli o godz. 900, 930 przy kapliczce, 915 Zamiany, 945 w Pańkowie.
Wigilia Paschalna rozpocznie się obrzędem poświęcenia ognia o godz. 1600 w Pańkowie i o godz. 1900 w Szarowoli. W czasie Liturgii odbędzie się poświęcenie wody chrzcielnej i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Proszę o przyniesienie ze sobą świec.
O godz. 1845 Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

WIELKA NIEDZIELA – NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 • Msza Święta Rezurekcyjna w Szarowoli o godz. 600, w Pańkowie o godz. 800. O godz. 1145
  Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Wszystkich serdecznie zapraszam do udziału we Mszy Świętej Rezurekcyjnej i w  przygotowaniu  udziału w procesji rezurekcyjnej.
 • Msze św. w Poniedziałek Wielkanocny w porządku niedzielnym. Ofiary składane na tacę w Poniedziałek Wielkanocny są z przeznaczeniem na potrzeby KUL Jana Pawła II w Lublinie.

III. Inne: 

 1. Jest do nabycia Katolicki Tygodnik NIEDZIELA.
 2. Dziękuje KGW za przygotowanie palm.
 3. We wtorek od godz. 900 odwiedziny chorych z Komunią Świętą. Proszę o zapisy.
 4. Spotkanie Służby Liturgicznej w środę po Mszy Świętej. 

I N T E N C J E   M S Z A L N E  

NIEDZIELA 02.04.2023 r.  NIEDZIELA PALMOWA czyli MĘKI PAŃSKIEJ

Godz. 8.00 + Marianna, Andrzej Malec, ++ Malców.
          12.00   W intencji poległych mieszkańców Szarowoli w czasie pacyfikacji wsi w 1943 r.

Pańków:
Godz. 10.00 ++ Palaków: + Jan (25. rocz.), Zofia, Henryk, Tadeusz.

WIELKI P O N I E D Z I A Ł E K 03.04.2023 r.

Godz. 16.30 + Stefania Umińska – of. Haliny Czachór, Zbigniewa i Anny Rykala.
           17.00 + Józef Hołysz.

WIELKI W T O R E K 04.04.2023 r.

 Godz. 16.30 +Stanisław Hołojuch.
            17.00 + Józef Wór.

WIELKA Ś R O D A 05.04.2023 r.

Godz. 16.30 + Stanisław Hołojuch.
           17.00 + Józef Hołysz.  

WIELKI C Z W A R T E K 06.04.2023 r.

Pańków:
Godz. 16.00    W intencji kapłanów –  of. Małgorzata Iwanicka.

Szarowola:
Godz. 18.00 + Eugenia i Jan Gozdek, ++ Gozdków i Neciów.   

WIELKI P I Ą T E K 07.04.2023 r.

Pańków:
Godz. 15.30  Droga Krzyżowa i Liturgia Męki Pańskiej.

Szarowola:
Godz. 17.30 Droga Krzyżowa i Liturgia Męki Pańskiej.

WIELKA S O B O T A 08.04.2023 r.

Pańków:
Godz. 16.00 + Kacper Iwanicki, Edward, Piotr i Weronika Gramatyka of. Małgorzata Iwanicka. 

Szarowola:
Godz. 19.00 + Stefania Umińska – of. Grupa Ekologów.

WIELKA N I E D Z I E L A 09.04.2023 r.

Szarowola:
Godz. 6.00     Pro populo.
         11.00 + Stanisława Miszczyszyn (3. rocz.).  

Pańków:
Godz. 8.00 + Piechników i Jasińskich.

P O N I E D Z I A Ł E K WIELKANOCNY 10.04.2023 r.

Szarowola:
Godz. 8.00 + Krystyna Witkowska.
         12.00 ++ Dziurów: Jan, Anna, Czesław, Anna, Michał.

Pańków:
Godz. 10.00 + Helena Dąbrowska.