INFORMACJE DUSZPASTERSKIE NA XXII NIEDZIELĘ 29 sierpnia 2021 r.

INFORMACJE  DUSZPASTERSKIE  NA  XXII NIEDZIELĘ 29 sierpnia 2021 r.

I. W dzisiejszą niedzielę:

 1. Dziś przeżywamy XXII Niedzielę Zwykła w ciągu Roku Liturgicznego, jest to też ostatnia niedziela wakacji. Zachęcam dzieci i młodzież do spowiedzi przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
 2. Do wtorku włącznie trwa miesiąc modlitw o trzeźwość narodu.

II. W tym tygodniu w Liturgii Kościoła: 

 1. Pierwsze Dni Tygodnia:
  ⁕ I Czwartek Miesiąca oddając cześć Najświętszej Eucharystii włączymy się w modlitwę o powołania d0 służby w Kościele.
  ⁕ I Piątek Miesiąca dzień wynagradzania za zniewagi Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
  Msza Święta:
  ⁕ w Pańkowie godz. 1600.
  ⁕ w Szarowoli o godz. 1800.
  ⁕ spowiedź pół godziny przed Mszą Świętą.
  ⁕ odwiedziny chorych od 1500.
  ⁕ W piątek wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego – papieża i doktora Kościoła.
  ⁕ I Sobota Miesiąca wynagradzamy za zniewagi Niepokalanego Serca NMP.

III. W przyszłą niedzielę:  

 1. XXIII Niedziela Zwykła i I Niedziela Miesiąca zmiana tajemnic różańcowych dla KŻR.
 2. Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na potrzeby WSD naszej diecezji.

 IV. Inne:

 1. Katolicki Tygodnik NIEDZIELA.
 2. Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę.
 3. W środę rozpoczyna się nowy rok szkolny i katechetyczny dla dzieci i młodzieży. Msza św. dla naszej szkoły o godz. 900.
 4. W środę 1 września wspominamy 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej i napaści Niemiec na Polskę. Będziemy modlić się o pokój na świecie oraz za wszystkie ofiary wojny.
 5. W niedzielę 12 września będziemy przeżywać doroczną uroczystość odpustową ku czci Świętego Krzyża. Na głównej Mszy Świętej w. o godz. 1200 podziękujemy również Panu Bogu za dar zbioru tegorocznych plonów – dożynki.

Z A P O W I E D Z I   P R Z E D Ś L U B N E

 Daria Graca i Łukasz Kudełkazapowiedź I

Gdyby ktoś wiedział o przeszkodach zachodzących między w/w jest zobowiązany powiadomić Urząd Parafialny

 

I N T E N C J E   M S Z A L N E

NIEDZIELA 29.08.2021 r.

Godz.  8.00 + Stanisław Bezpalko – 1. gregoriańska.
          12.00    Pro populo.  

Pańków:
Godz. 10.00  Dziękczynna za zbiór tegorocznych plonów.

PONIEDZIAŁEK 30.08.2021 r.

Godz. 18.00 + Stanisław Bezpalko – 2. gregoriańska.
           18.30 + Czesław Świderek – of. od uczestników pogrzebu.

WTOREK 31.08.2021 r.

Godz. 18.00 + Stanisław Bezpalko – 3. gregoriańska.
           18.30 + Czesław Świderek – of. od uczestników pogrzebu.

ŚRODA 01.09.2021 r.

Godz.   9.00     Msza Święta na rozpoczęcie Roku Szkolno-Katechetycznego.
            18.00 + Stanisław Bezpalko – 4. gregoriańska.

CZWARTEK 02.09.2021 r.  I C Z W A R T E K  M I E S I Ą C A

Godz. 18.00 + Stanisław Bezpalko – 5. gregoriańska.
           18.30 + Czesław Świderek – of. od uczestników pogrzebu.

PIĄTEK 03.09.2021 r.  I P I Ą T E K  M I E S I Ą C A

Pańków:
Godz. 16.00 + Jan Mazur (3. rocz.) – of. wnuczki Angeliki.

Szarowola:
Godz. 18.00 + Stanisław Bezpalko – 6. gregoriańska.   
           18.30 + Katarzyna Gozdek (28. rocz.), Józef Gozdek Janina Macioch – of. Syna.     

SOBOTA 04.09.2021 r.  I S O B O T A  M I E S I Ą C A

Pańków:
Godz. 15.00  Msza Święta ślubna Edyta Piwko & Mateusz Mamczur
           17.00 + Alfreda i Franciszek – of. Krystyny Dej.    

Szarowola:
Godz. 18.00 + Stanisław Bezpalko – 7. gregoriańska.

NIEDZIELA 05.09.2021 r.  I N I E D Z I E L A  M I E S I Ą C A

Godz.  8.00 + Józefa i Jan Ochwat – of. Danuty Piechnik
          12.00 + Stanisław Bezpalko – 8. gregoriańska.

Pańków:
Godz. 10.00                                               – of.  Wiesław Chudy.