Niedziela 07 sierpnia 2016 r.

19  NIEDZIELA  ZWYKŁA  W  CIĄGU  ROKU      

 

W dniu dzisiejszym Msze św. w kościele parafialnym o g. 800 , i g. 1030 Msza św. zw. Sumą. Adoracja i zmiana tajemnic różańcowych. W Pańkowie Msza św. o g.1200, odpust ku czci NMP Anielskiej.

  1. W TYGODNIU nam patronują;
  • W poniedziałek – św. Dominik, wybitny kaznodzieja, który owocnie zwalczał szerzące się w ówczesnej Europie herezje; założył Zakon Kaznodziejski;
  • We wtorek – św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), patronka Europy; dzięki filozoficznym poszukiwaniom odnalazła wiarę w Boga, a jej poszukiwania zaowocowały także przepięknym traktatem teologicznym pt. Wiedza krzyża;
  • We środę – św. Wawrzyniec, diakon i męczennik, którego życie, świętość i męczeństwo były opiewane przez wielu Ojców Kościoła;
  • We czwartek – św. Klara, która zachęcona przykładem św. Franciszka z Asyżu poświęciła się całkowicie na służbę Bożą; habit zakonny otrzymała z rąk Biedaczyny z Asyżu.
  1. Za tydzień Msze św. o zwykłych godzinach.
  2. W środę przed Mszą św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

 

 

INTENCJE MSZALNE od 07 do 14 sier. 2016 r.

 

Dziś

 

Sz. g.800 +Jan, Paulinę, Zofię, Grzegorz, Józef, Dionizy ++Gardiasów int. Stefanii Umińska
P. g. 1200 W int. gości i parafian
Sz. g.1030 W 3 r.śm. Krystyny Witkowskiej, int. Anny Nizio
Poniedziałek P. 1700

Sz. g.1800

 +Tadeusz Graca, 30 dzień po śm. int. uczest. pogrzebu.

……………………………………………….

Wtorek Sz. g.1800  
Środa Sz. g.1800
Czwartek Sz. g.1800
Piątek Sz. g.1800
Sobota Sz. g.1800
 

Niedziela

Sz. g.800 Int. Heleny Wawrzusiszyn
P. g. 1000 Int. Teresy Kłos
Sz. g.1200 +Marianna, Bogdan Bogdanowicz, int. Ryszard Neć.

 

  1. Polecam prasę katolicka, gazeta „Niedziela” jest na stoliku pod chórem.
  2. Intencje Apostolstwa Modlitwy na sierpień; Intencja ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego