O Nas

Zapraszam do odbycia małej wędrówki po naszej ziemi rodzinnej i poznania tego co jest naszą historią i teraźniejszością. Wybór tytułu parafii Krzyż Święty nie jest  przypadkowy ale to podpowiedź by tajemnice Krzyża Świętego i naukę od Niego płynącą poznać i zastosować do codziennego życia, która to już na dobre zakorzeniła się w naszą historie i jest droga naszego życia.

 

Zacznijmy od początku. W Szarowoli istniała świątynia grecko-katolicka do 1875 roku, usytułowana w centrum wsi, tu gdzie dzisiaj stoi dzwonnica /lekko na wschód/. Tak jak jest to obowiązkiem i prawem Kościołów Wschodnich ustawiona na wschód. W tymże roku po dekrecie carskim jako zemsta za Powstanie Styczniowe car skasował unię i grekokatolicy w Zaborze Rosyjskim zostali siła wcieleni do cerkwi prawosławnej. A cerkiew / budynek/ greko-katolicka stała się prawosławną. Podobnie i cmentarz usytułowany przy wjeździe do Szarowoli. Budynek cerkiewny został rozebrany na polecenie władz państwowych w 1938 r.
p048_1_01

/źródło/ www.cerkiew1938.pl/szarowola.html

 

Podobnie było i w Pańkowie. Cerkiew stała w centrum wsi na placu dziś boisko szkolne przed szkoła / dziś nie czynną/.

Myśl o budowie kościoła w Szarowoli dojrzewała już od lat sześćdziesiątych i znalazła swoją realizację w roku 1981 na fali odnowy związanej z ruchem Solidarności. Już w latach sześćdziesiątych odprawiały się Msze święte odpustowe / ku czci Trójcy Przenajświętszej/, pierwszokomunijne oraz niedzielne w okresie letnim przy kapliczce na końcu wioski

 

SAM_1662

Kapliczka wybudowana w latach siedemdziesiątych na miejscu krzyża.

 

SAM_0070

Kościół w Szarowoli wybudowany w 1981 r.

W Pańkowie należącym do parafii Tarnawatka istniał punkt katechetyczny. Po powrocie katechezy do szkoły ksiądz z Tarnawatki odprawiał tam raz w miesiącu Mszę św.

SAM_1685

Kaplica /dawny punkt katechetyczny/ w Pańkowie

W końcu lat dziewięćdziesiątych dojrzała myśl budowy kościoła w Pańkowie. Starania rozpoczął ks. Waldemar Kostrubiec, proboszcz z Tarnawatki.

SAM_1933
Kościół pw. NMP Anielskiej w Pańkowie wybudowany w latach 1999 – 2000
SAM_1681
Wróćmy do kościoła w Szarowoli. Poświęcenie kościoła odbyło się 17 września 1981r., w pięć miesięcy po rozpoczęciu budowy, dokonał tego Ks. Bpa Bolesław Pylak Ordynariusz Lubelski. Wtedy to nasz Ks. Proboszcz Ks. Prałat Stefan Wrzołek z Tomaszowa Lub. przekazał piękny historyczny krzyż z kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, mówiąc, „jak Matka córkę wianuje, tak ja was wianuje”. Dodajmy że był to kościół filialny /filia znaczy córka/ parafii Tomaszowskiej.
SAM_1636
Krzyż znajduje się w prezbiterium kościoła w pozłacanej aureoli, wykonanej przez Stanisława Makarę i Janusza Szpyta z Lubaczowa.
SAM_1618
Krzyż w zbliżeniu
Wtedy to wierni wybrali tytuł dla swojego kościoła. Krzyż Święty główne święto świątyni to Podwyższenie Krzyża Świętego.
Krzyż ten jest bardzo czczony od wielu lat świadczą o tym wota i podziękowania za uzdrowienia szczególnie z chorób kości i stawów
SAM_1629 SAM_1630
Nieliczne tylko zachowane wota za uzdrowienia  składane przy tym krzyżu.
Interesującym są też dwa krzyże znajdujące się na cmentarzu grzebalnym w Szarowoli, na grobach.
SAM_1672

Są to krzyże wieńczące kopuły cerkwi prawosławnej z Szarowoli. Prawdopodobnie jeden z nich został przestrzelony /już na cmentarzu/ w czasie działań wojennych 1939 r.

Krzyż z cmentarza w Szarowoli

Wartym wspomnienia jest krzyż „POLSKI z Pańkowa

SAM_1688

Krzyż „Polski” w Pańkowie.
Historia tego pięknego krzyża jest bogata i tragiczna jak ludzi tej ziemi. Otóż data postawienia nie jest znana. Postawili go Polacy /w Pańkowie było 17 rodzin Polskich i ponad 80 tzw. Rusinów, którzy mieli własna świątynię a Rzymskokatoliccy przynależeli do 1920 r. do parafii Krasnobród/. Ustawiony został w centrum wioski, przy grubej topoli. Jednakże został sprofanowany i przewrócony. Polacy postanowili go przenieść i ustawić na końcu wioski przy zabudowaniach P. BUKAŁÓW przy drodze prowadzącej do dawnej już nie istniejącej Kolonii Panków i do Majdanu Wielkiego, było to w roku 1905. W miejscu Polskiego Rusini postawili swój krzyż. Sam upadł i prawdopodobnie znajduje się w wodach jeziorka.
 SAM_1684
cdn.