OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 20.X.2019 R.

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Przez cały ten czas będziemy wspierać modlitwą i ofiarą ludzi, którzy daleko od nas głoszą narodom pogańskim Chrystusa. Szczególnie pamiętajmy o Polskich misjonarzach. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby misyjne.
2. Dziś odbywa się liczenie wiernych.
3. Zbliża się miesiąc listopad, czas szczególnej modlitwy i pamięci o naszych zmarłych. Pamiętajmy o uporządkowaniu cmentarzy i grobów. Wypominki są wyłożone w przedsionku Kościoła.
4. Zbiórka elektrośmieci….

Intencje Mszalne od 20 do 27 października 2019 r.

XXIX Niedziela Zwykła 20.X.2019 r

Szarowola 8.00+Józef,Anna Hołysz,Jan,Emilia Wójtowicz int. Czesławy Hołysz

Pańków 10.00 Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Władysławy i Henryka Jasińskich
int. Syna Dariusza z rodziną i córki Bożeny z rodziną

Szarowola 12.00+Józef Wór ( 13 R ), ++ Worów

Poniedziałek
Szarowola 17.00+Stanisławę Bartecką int. Znajomych i sąsiadów

Wtorek
Szarowola 17.00+Janinę Gmiterek ( 7 R )

Środa
Szarowola 17.00+Edward Mazur ( 30 dzień )

Czwartek
Szarowola 17.00+Edward Bartecki int. Znajomych i sąsiadów

Piątek
` Pańków 15.30 int. Franciszki Barteckiej
Szarowola 17.00+Mieczysław Bartecki int. Znajomych i sąsiadów

Sobota
Szarowola 14.00 Chrzest: Hania Mroczek
Pańków 15.30+Władysław i Michalina Nędzyńscy
Szarowola 17.00 Dziękczynna w 25 rocz. ślubu

XXX Niedziela Zwykła 27.X.2019 r.

Szarowola 8.00+Kazimierę Bakalarz ( 3 R ) int. Prawnuczki

Pańków 10.00 int. Emilii Mokrzyckiej

Szarowola 12.00 Dziękczynna w 10 rocz. ślubu
Szarowola 13.00 Dziękczynna w 30 rocz. ślubu