OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 27.X.2019 R.

1. W piątek, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy cieszą się oglądaniem Boga w Jego Królestwie. W tym dniu wierni mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, przyjęcie Komunii św., pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Porządek nabożeństw w tym dniu: Msza św. w Pańkowie o godz. 8.00, w Szarowoli o godz. 9.30, po niej procesja na cmentarz.
2. W sobotę, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W modlitwach dziękujemy Bogu za życie naszych zmarłych braci i sióstr. Prosimy szczególnie za tych, którzy potrzebują naszego wsparcia modlitewnego, by mogli osiągnąć wieczne szczęście. Porządek nabożeństw w tym dniu: Msze św. w Szarowoli o godz. 8.00 i 10.00, Msza św. w Pańkowie o godz.12.00. po niej procesja na cmentarz.
3. W listopadzie można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zamarłych i modlitwę w intencjach Ojca Świętego. W dniach od 1 do 8 listopada odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach cząstkowy. Warunki zyskania odpustu zupełnego podano wyżej. Jedna spowiedź sakramentalna wystarcza dla zyskania odpustów przez wiele dni.
4. Za zmarłych będziemy modlić się w modlitwie wypominkowej.
5. W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek i Sobota miesiąca. Chorych odwiedzę w piątek ok. 7.30 Szarowola, sobota ok 11.00 Pańków.

Intencje mszalne od 27. X. do 3. XI. 2019 r.

XXX Niedziela Zwykła 27.X.2019 r.

Szarowola 8.00+Kazimierę Bakalarz ( 3 R ) int. Prawnuczki

Pańków 10.00 int. Emilii Mokrzyckiej

Szarowola 12.00 Dziękczynna w 10 rocz. ślubu
Szarowola 13.00 Dziękczynna w 30 rocz. ślubu

Poniedziałek
Szarowola 17.00 Za zmarłe członkinie KŻR św. Teresy int. KŻR św. Teresy

Wtorek
Szarowola 17.00+Feliks Piechnik int. Córki Danuty z rodziną

Środa
Szarowola 17.00+Krystyna Witkowska,++Niedźwieckich: Anna,Wojciech,Stanisław,
+Stefania Zimniak int. Joanny Nizio

Czwartek
Szarowola 17.00+Stanisław Kostrubiec ( 3 R ) int. Żony

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – 1.XI.2019

Pańków 8.00+Zbigniew Nieborak int. Znajomych i sąsiadów
Szarowola 9.30+Jan Wawrzusiszyn ( 7 R ) int. Syn Jan

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 2.XI.2019 R.

Szarowola 8.00+Jan Baraniak int. Znajomych i sąsiadów
Szarowola 10.00+Mieczysław Bartecki ( 1 greg )
Pańków 12.00+Janina i Jan Dej int. Jadwigi Pyrek

XXXI Nedziela Zwykła 3.XI.2019 r.

Szarowola 8.00+Mieczysław Bartecki ( greg )

Pańków 10.00 int. Marii Bednarczuk

Szarowola 12.00+Roman Neć ( 14 R ) int. Czesławy Neć