OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 15.III.2020 R.

W związku z zaistniałą sytuacją i stanem zagrożenia epidemicznego w naszej Ojczyźnie w tym roku zostają odwołane Rekolekcje Wielkopostne. Zachęcam wszystkich do stosowania się do wytycznych Sanepidu i Konferencji Episkopatu Polski , jeśli chodzi o ochronę naszego zdrowia i zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.
ZOSTAŃCIE W DOMU I TAM SIĘ MÓDLCIE!

Zamieszczam informację dotyczącą dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
Komunikat Rady Stałej KEP w sytuacji zagrożenia koronawirusem
Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.
1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a.osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
4.Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.
1. W czwartek przypada uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Opekuna Pana Jezusa.
2. Za tydzień Niedziela LAETARE.

Intencje Mszalne od 15 do 22 marca 2020 r.

III Niedziela wielkiego Postu 15.III.2020 r.

Szarowola 8.00+Stefania Baraniak int. Znajomych i sąsiadów
Pańków 9.30+Stanisław Chudy ( 30 ostatnia greg )
Pańków 10.30+Eugenia Mazur ( greg )

Szarowola 12.00+Stanisława Bartecka ( greg )

Poniedziałek
Pańków 16.00+Eugenia Mazur ( greg )
Szarowola 17.00+Stanisława Bartecka ( greg )
Szarowola 17.30+Mieczysław Bartecki ( 1 R ) int. Żony

Wtorek
Pańków 15.30+Bronisława i Kazimierz Jasińscy
Pańków 16.00+Eugenia Mazur ( greg )
Szarowola 17.00+Stanisława Bartecka ( greg )
Szarowola 17.30+Józef Nizio int. Syna Zbigniewa

Środa
Pańków 16.00+Eugenia Mazur ( greg )
Szarowola 17.00+Stanisława Bartecka ( greg )
Szarowola 17.30+Józef Wawrzusiszyn ( imieninowa ) int. Córka Jadwiga

Czwartek
Pańków 16.00+Eugenia Mazur ( greg )
Szarowola 17.00+Stanisława Bartecka ( greg )
Szarowola 17.30 int. Czesławy Neć

Piątek
Pańków15.30+Eugenia Mazur ( greg )
Pańków 16.00 Droga Krzyżowa
Szarowola 17.00 Droga Krzyżowa
Szarowola 17.30+Stanisława Bartecka ( greg )

Sobota
Pańków 16.00+Eugenia Mazur ( greg )
Szarowola 17.00+Stanisława Bartecka ( greg )
Szarowola 17.30+Józef Hołysz int. rodzina

IV Niedziela Wielkiego Postu – LAETARE 22.III.2020 r.
Szarowola 8.00+Stefania Baraniak int. Znajomych i sąsiadów
Pańków 9.30 int. Małgorzaty Iwanickiej
Szarowola 12.00+Stanisława Bartecka ( greg )