OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETARE – 22.III.2020 R.

W związku z zaistniałą sytuacją i stanem zagrożenia epidemicznego w naszej Ojczyźnie zachęcam i proszę wszystkich do stosowania się do wytycznych Sanepidu i Konferencji Episkopatu Polski , jeśli chodzi o ochronę naszego zdrowia i zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Niech w Mszach św. uczestniczą tylko Ci, którzy zamówili intencje. Korzystajmy z możliwości uczestnictwa we Mszy św. za pośrednictwem radia, telewizji. Ogromna prośba by starsi pozostali w swoich domach!!!

ZOSTAŃCIE W DOMU I TAM SIĘ MÓDLCIE!

1. Dzisiejsza niedziela nosi nazwę Niedzieli Radości „Laetare”.
2. W środę 25 marca, przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem Uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Informacja z naszej strony diecezjalnej:
Kościół w Polsce ustanowił 25 marca Dniem Świętości Życia w odpowiedzi na apel Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” z 1995 roku, ogłoszonej 25 marca. Jego celem jest budzenie wrażli­wości na sens i wartość ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. W tym dniu wiele osób składa przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
W związku z rozporządzeniem władz państwowych oraz zaleceniami biskupów wiele osób nie będzie mogło uroczyście złożyć przyrzeczeń Duchowej Adpopcji w kościołach. Wychodząc naprzeciwko pragniemy zachęcić do złożenia internetowej deklaracji Duchowej Adpocji poprzez formularz na stronie Duszpasterstwa Rodzin. Uroczyste przyrzeczenia będzie miało miejsce w obecności ks. bpa Mariana Rojka podczas Mszy św. o godz. 17.00 w Sanktuarium Matki Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim. Msza będzie transmitowana przez Katolickie Radio Zamość i w ten sposób wszystkie chętne osoby będą mogły przystąpić do duchowej adopcji.
Prosimy także pomóc osobom starszym w złożeniu tego przyrzeczenia przez internet.
Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca świętego oraz krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Dzieło duchowej adopcji powstało po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, w roku 1987 została przeniesiona do Polski. Duchowa Adopcja jest wypęłnieniem ślubów jasnogórskich, złożonych w 1956 r.:
Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść aniżeli śmierć zadać bezbronnym.Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu. Królowo Polski – przyrzekamy! 
Więcej informacji można przeczytać na stronach:
www.duchowa-adopcja.pl
Jasnogórskiego Cantrum Zawierzenia
Centralnego Ośrodka Krzewienia Duchowej Adopcji

Intencje Mszalne od 22 do 29 marca 2020 r.

IV Niedziela Wielkiego Postu – LAETARE 22.III.2020 r.
Szarowola 8.00+Stefania Baraniak int. Znajomych i sąsiadów
Pańków 9.30 int. Małgorzaty Iwanickiej
Pańków 10.30+Eugenia Mazur ( greg )
Szarowola 12.00+Stanisława Bartecka ( greg )

Poniedziałek
Pańków 16.00+Eugenia Mazur ( greg )
Szarowola 17.00+Stanisława Bartecka ( greg )
Szarowola 17.30+Jan Pitura ( 1 R ) int. Żony

Wtorek
Pańków 16.00+Eugenia Mazur ( greg – ostatnia )
Szarowola 17.00+Stanisława Bartecka ( greg )
Szarowola 17.30+Jan Ścirka int. Syna

Środa
Szarowola 17.00+Stanisława Bartecka ( greg )
Szarowola 17.30+Antoni Pitura

Czwartek
Szarowola 17.00+Stanisława Bartecka ( greg )
Szarowola 17.30+Katarzyna,Jan,Jan, ++Ścirków

Piątek
Pańków 15.30+Władysław Wojtyna int. Znajomych i sąsiadów
Pańków 16.00 Droga Krzyżowa
Szarowola 17.00 Droga Krzyżowa
Szarowola 17.30+Stanisława Bartecka ( greg )

Sobota
Szarowola 17.00+Stanisława Bartecka ( greg )

V Niedziela Wielkiego Postu 29.III.2020 r.

Szarowola 8.00+Stanisława Bartecka ( greg )
Pańków 10.00 int. Grażyny Sagan
Szarowola 12.00+Józef i Katarzyna,++Kobiałków