OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 31.V.2020 R.

1. Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
2. W poniedziałek święto NMP Matki Kościoła.
3. W czwartek 4 czerwca święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów i kleryków naszej diecezji.
4. W najbliższą niedzielę Uroczystość Najświętszej Trójcy. Odpust przy Kapliczce, Msza św. o godz. 12.00. Kończy się okres Komunii św. wielkanocnej.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy Piątek, Sobota miesiąca.
6. Zapowiedzi: Klimowicz Jacek z Pruszkowa oraz Kiś Mariola z Zamian – I.
7. Informacja Ks. Biskupa.

Intencje Mszalne od 31 maja do 7 czerwca 2020 r.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 31.V.2020 r.

Szarowola 8.00+Stefanię Baraniak ( 1 R )
Pańków 10.00+Romana int. Danuty Nieborak córki
Szarowola 12.00 W intencji Parafian

Poniedziałek
Szarowola 18.00+Adam Kostur int. Córki
Szarowola 18.30+Stanisławę Miszczyszyn int. Róży św, Teresy

Wtorek
Szarowola 18.00 W intencji członkiń KŻR św. Anny
Szarowola 18.30 +Jan Pitura int. Znajomych i sąsiadów

Środa
Szarowola 18.00 int. Lucyny Kudyba
Szarowola 18.30+Feliks Piechnik int. Córki Marty z rodziną

Czwartek
Szarowola 18.00+Ludmiła Mazur ( 9 R ), Jan Mazur ( 12 R ) int. Córki Doroty

I-szy Piątek Miesiąca
Pańków 16.00+Helenę int. Danuty Nieborak
Szarowola 18.00+Henryk Wawrzusiszyn int. Znajomych i sąsiadów

Sobota
Pańków 16.00 int. Heleny Kłos
Szarowola 18.00 int. Teresy Gozdek

UroczystośćNajświętszej Trójcy 7.VI.2020 r.

Szarowola 8.00+Jan,Katarzyna Witkowscy, Katarzyna,Wojciech Głuszek
Maria, Janina Żuk int. Czesławy Witkowskiej
Pańków 10.00+Mieczysław Bartecki ( 12 R )
Szarowola 12.00 Msza św. przy Kapliczce w intencji Parafian

Dekret Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego o ograniczeniu dyspensy od udziału w Eucharystii
 
Odnosząc się do komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego oraz biorąc pod uwagę decyzje władz państwowych i sanitarnych znoszące kolejne ograniczenia co do zgromadzeń publicznych, niniejszym, zgodnie z kanonem 381 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z dniem 7 czerwca 2020 r. odwołuję dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane, udzieloną w dniu 30 marca 2020 r. i obejmującą wszystkich wiernych diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz przebywających na jej terenie.
Jednocześnie (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 KPK) ponownie udzielam dyspensy od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Z całego serca zachęcam duszpasterzy i wiernych do wspólnego wzmożonego wysiłku w dziele przywracania pełnego funkcjonowania wspólnot parafialnych poprzez uczestnictwo w Eucharystii, spotkania modlitewne i formacyjne oraz inne wymiary troski o sprawy duchowe i materialne Kościoła diecezjalnego.
  
        † Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski