OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1.XI.2020 R.

DEKRET
W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19, odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad, przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.
Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:
a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
b- Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.
Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.
Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
NIE BĘDZIE PROCESJI NA CMENTARZ ANI MODLITW TAM.
1. Za zmarłych będziemy modlić się w modlitwie wypominkowej.
2. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca.
3. Za tydzień 8 listopada Dzień Solidarności z Kościołem Prześładowanym.

Intencje Mszalne od 1 do 8 listopada 2020 r.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 1.XI.2020 R.

Szarowola 8.00+Kazimiera Bakalarz ( 4 R ) int. Prawnuczki
Pańków 10.00 int. Karoliny Gramatyka
Szarowola 12.00+Czesławę Kudyba ( 1 greg )

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 2.XI.2020 R.

Szarowola 8.00+Czesławę Kudyba ( greg )

Pańków 10.00 int. Tadeusz Piwko

Szarowola 12.00+Stanisław Kostrubiec ( 4 R ) int. Żony

Wtorek
Szarowola 17.00+Czesławę Kudyba ( greg )
Szarowola 17.30+Stanisław Mosór

Środa
Pańków 16.00+Jan Bukała ( 3 R )
Szarowola 17.00+Czesławę Kudyba ( greg )
Szarowola 17.30+Józef Koper int. Córki

Czwartek
Pańków 16.00 int. Jadwigi Pyrek
Szarowola 17.00+Czesławę Kudyba ( greg )
Szarowola 17.30+Marianna Witkowska int. KŻR św. Teresy

Piątek
Pańków 15.30+Jadwiga Skarzyńska int. Brata Janusza z rodziną
Szarowola 17.00+Czesławę Kudyba ( greg )
Szarowola 17.30+Paulinę Koczułap int. KŻR św. Jadwigii

Sobota
Pańków 16.00+Zbigniew Dąbrowski int. Koleżanki ze szkolnej ławki
Szarowola 17.00+Czesławę Kudyba ( greg )
Szarowola 17.30+Jan,Katarzyna Wór, Czesława Skowrońska

XXXII Niedziela Zwykła 8.XI.2020 r.

Szarowola 8.00+Roman ( 15 R ) int. Czesławy Neć

Pańków 10.00 int. Marii Bednarczuk

Szarowola 12.00+Włodzimierza Wołoszyna
Szarowola ok. 13.00+Czesławę Kudyba ( greg )