OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 21.X.2018 R.

1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Taca przeznaczona jest na potrzeby misyjne. Dziś liczenie wiernych obecnych na Mszy św. i przystępujących do komunii św.
2. Za tydzień taca przeznaczona jest na budownictwo sakralne.
3. Zbliża się miesiąc listopad, czas szczególnej modlitwy i pamięci o naszych zmarłych. Kartki wypominkowe wyłożone są na stoliku w przedsionku Kościoła.

INTENCJE MSZALNE OD 21 DO 28 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

XXIX Niedziela Zwykła 21.X.2018 r.

Szarowola 8.00+Aniela Wawrzusiszyn ( greg )

Pańków 10.00 int. Stanisław Chudy

Szarowola 12.00+Józef Wór ( 12 R ), ++ Worów

Poniedziałek
Szarowola 17.00+Aniela Wawrzusiszyn ( greg )
Szarowola 18.00+Janina Gmiterek ( 6 R )

Wtorek
Szarowola 17.00+Aniela Wawrzusiszyn ( greg )
Szarowola 18.00+Antoni Wór int. Ewy i Czesława Mazurów z rodziną

Środa
Szarowola 17.00+Aniela Wawrzusiszyn ( greg )
Szarowola 18.00+Ksenia Bartecka int. Znajomych i sąsiadów

Czwartek
Szarowola 17.00+Aniela Wawrzusiszyn ( greg )
Szarowola 18.00+Mariannę Pitura int. Chrześnicy Grażyny

Piątek
Szarowola 17.00+Aniela Wawrzusiszyn ( greg )
Szarowola 18.00+Czesławę Skowrońską int. Znajomych i sąsiadów

Sobota
Pańków 16.00 W rocznicę ślubu
Szarowola 17.00+Aniela Wawrzusiszyn ( greg )
Szarowola 18.00 Dziękczynna w 40 rocz. ślubu Jadwigi i Ryszarda Miszczyszyn int. Dzieci

XXX Niedziela Zwykła 28.X.2018 r.

Szarowola 8.00+Aniela Wawrzusiszyn ( greg )

Pańków 10.00 int. Emilii Mokrzyckiej

Szarowola 12.00+Kazimiera Bakalarz ( 2 R )