OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 28.X.2018 R.

1. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na budownictwo sakralne.
2. W czwartek 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy cieszą się oglądaniem Boga w Jego Królestwie. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, przyjęcie Komunii św., pobożne nawiedzenie Kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Porządek nabożeństw w tym dniu: Msza św. w Pańkowie o godz. 8.00, w Szarowoli o godz. 9.30, po niej procesja na cmentarz.

3. W piątek 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W modlitwach dziękujemy Bogu za życie naszych zmarłych braci i sióstr. Prosimy szczególnie za tych, którzy potrzebują naszego wsparcia modlitewnego, by mogli osiągnąć wieczne szczęście. Porządek nabożeństw w tym dniu: Msze św. w Szarowoli o godz. 8.00 i 17.00, Msza św. w Pańkowie o godz. 14.00 po niej procesja na cmentarz.

4. W listopadzie można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego. W dniach od 1 do 8 listopada odpust jest zupełny, w pozostałe dni cząstkowy. Spowiedź sakramentalna wystarczy dla zyskania odpustów przez wiele dni.

5. Za zmarłych będziemy modlić się w modlitwie wypominkowej, każdego dnia po Mszy św.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca.
7. Mieszkańcy Szarowoli zakończyli kolejkę sprzątania, proszę by kolejkę do sprzątania Kościoła podjęli mieszkańcy Zamian. Pamiętajmy o odblaskach – bądźmy widoczni wieczorem na drodze.

INTENCJE MSZALNE OD 28. X. DO 4. XI. 2018 R.

XXX Niedziela Zwykła 28.X.2018 r.

Szarowola 8.00+Aniela Wawrzusiszyn ( greg )

Pańków 10.00 int. Emilii Mokrzyckiej

Szarowola 12.00+Kazimiera Bakalarz ( 2 R )

Poniedziałek
Szarowola 17.00+Aniela Wawrzusiszyn ( greg )
Szarowola 18.00+Marianna Pitura int. Rodz. Bartosik

Wtorek
Szarowola 17.00+Aniela Wawrzusiszyn ( greg – ostatnia )

Środa
Pańków 16.00+Jan Mazur int. Koleżanki i koledzy z pracy córki
Szarowola 17.00+Stanisława Umińska ( 30 dzień )

Czwartek – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Pańków 8.00 int. Pani Dąbrowskiej

Szarowola 9.30+Stanisław Kostrubiec ( 2 R ) int. Żony

Piątek – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Szarowola 8.00+Stanisław Mosór ( 16 R )

Pańków 14.00 int. Jadwigi Pyrek

Szarowola 17.00+Antoni Wór ( 1 greg )

Sobota
Szarowola 17.00 Dziękczynna w 1 rocz. Urodzin Natana Dziury
Szarowola 17.30+Antoni Wór ( greg )

XXXI Niedziela Zwykła 4.XI.2018 r.

Szarowola 8.00+Stanisław Mazur (25 R), Józef, ++ z obu stron int. Eugenia Mazur

Pańków 10.00 int. Marii Bednarczuk

Szarowola 12.00+Roman Neć ( 13 R ) int. Czesławy Neć