OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 4.XI.2018 R.

1. W piątek 9 listopada, Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest „Matką i Głową” wszystkich kościołów, a zarazem katedrą Biskupa Rzymu, czyli Papieża, o którym pamiętamy szczególnie w naszych modlitwach.
2. Za tydzień 11 listopada – przypada 100 rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości. W tym dniu przypada także dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Puszka na „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.
3. Zaproszenie do Szkoły na Wieczornicę Patriotyczną z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

INTENCJE MSZALNE OD 4 DO 11 LISTOPADA 2018 R.

XXXI Niedziela Zwykła 4.XI.2018 r.

Szarowola 8.00+Stanisław Mazur (25 R), Józef, ++ z obu stron int. Eugenia Mazur

Pańków 10.00 int. Marii Bednarczuk

Szarowola 12.00+Roman Neć ( 13 R ) int. Czesławy Neć

Poniedziałek
Pańków 15.00+Jan Bukała ( 1 R )
Szarowola 16.00+Antoni Wór ( greg )

Wtorek
Szarowola 16.00+Antoni Wór ( greg )
Szarowola 16.30+Henryk Wawrzusiszyn ( 30 dzień )

Środa
Szarowola 16.00+Antoni Wór ( greg )
Szarowola 16.30+Ksenia Bartecka int. Znajomych i sąsiadów

Czwartek
Szarowola 16.00+Władysław Koczułap ( 2 R )
Szarowola 16.30+Antoni Wór ( greg )

Piątek
Pańków 15.00+Helenę Chudy int. Rodz. Ludjanów
Szarowola 16.00+Ksenia Bartecka ( 1 R), Stanisław,Helena,Mieczysław,++Małków
Szarowola 16.30+Antoni Wór ( greg )

Sobota
Szarowola 15.00 Ślub: Płońska Marta – Dębicki Dariusz
Szarowola 16.30+Antoni Wór ( greg )
Szarowola 17.00+Kazimiera Bartoszek (2 R), Włodzimierz int. Dzieci

XXXII Niedziela Zwykła 11.XI.2018 r.

Szarowola 8.00+Józef Nizio ( 1 R ) int. Syna Zbigniewa
Pańków 10.00 int. Stanisław Chudy
Szarowola 12.00+Włodzimierz ( 6 R )