OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 31.10.2016 r.

1. Taca z dnia dzisiejszego przeznaczona jest na budownictwo sakralne.
2. We wtorek, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy cieszą się oglądaniem Boga w Jego Królestwie. W tym dniu możemy uzyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, przyjęcie Komunii św., pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Porządek nabożeństw w tym dniu: Msza św. w Pańkowie o godz. 8.00, Msza św. w Szarowoli o godz. 9.30, po niej procesja na cmentarz.
3. W środę 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W modlitwach dziękujemy Bogu za życie naszych zmarłych braci i sióstr. Prosimy szczególnie za tych, którzy potrzebują naszego wsparcia modlitewnego, by mogli osiągnąć życie wieczne. Porządek nabożeństw w ty dniu: Msza św. w Szarowoli o godz. 8.00 i 17.00, Msza św. w Pańkowie o godz. 14.00, po niej procesja na cmentarz.
4. W miesiącu listopadzie można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając cmentarz, gdzie należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zmarłych i modlitwę w intencjach Ojca Świętego. W dniach od 1 do 8 listopada odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach – cząstkowy.
5. Za zmarłych będziemy modlić się w modlitwie wypominkowej.
6. W tym tygodniu wypada Pierwszy Piątek, Sobota miesiąca. Chorych odwiedzę w piątek od godz. 8.00 w Szarowoli.
7. Za tydzień Pierwsza Niedziela miesiąca – adoracyjna, zmiana tajemnic różańcowych.
8. Zmarła śp. Kazimiera Bakalarz z Zamian, pogrzeb jutro o godz. 11.30 wyjście z domy, około 12.00 Msza św. Modlitwa.

INTENCJE MSZALNE OD 30 PAŹDZIERNIKA DO 6 LISTOPADA 2016R.

Niedziela 30.10.2016 r.

Szarowola 8.00+ Władysława Bednarz,Henryk Chromiec
Pańków 10.00 –                                                                                                                              int. Anieli Mazur
Szarowola 12.00+Rozalia i Michał Gozdek

Poniedziałek

Szarowola 17.00 –

Wtorek – WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Pańków 8.00 –
Szarowola 9.30 –

Środa – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Szarowola 8.00 –
Pańków 14.00 –
Szarowola 17.00+Jan Wawrzysiszyn ( 4 R ),++ Wawrzusiszynów i Buczaków:Andrzej,Genowefa,Władysław,Czesław int. Żony Janiny

Czwartek

Szarowola 17.00 O szczęśliwą operację i łaskę zdrowia

Piątek

Szarowola 17.00 Z Róży św. Jadwigi

Sobota

Pańków 15.30                                                                                                                                    int. Władysław Macioch
Szarowola 17.00 –                                                                                                                             int. Cecylii Gozdek

Niedziela 06.11.2016 r .

Szarowola 8.00+Stanisław Mazur ( 22 R ), Józef Mazur,++Mazurów,Mosórów               int. Eugenii Mazur
Pańków 10.00-                                                                                                                                   int. Marii Bednarczuk
Szarowola 12.00+Roman ( 11 R )                                                                                                   int. Żony Czesławy