OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 13.I.2019 R.

1. Wraz z dzisiejszą niedzielą kończymy w liturgii okres Narodzenia Pańskiego, chociaż kolędy śpiewamy tradycyjnie do 2 lutego.
2. W czwartek 17 stycznia Kościół w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu.
3. Od piątku 18 stycznia rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
4. W sobotę 19 stycznia przypada dzień imienin Biskupa Pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego. Pamiętajmy o Ks. Biskupie w naszych modlitwach.
5. Wizyta duszpasterska:piątek od 13.00 od państwa Małgorzaty i Mirosława Mikułów do państwa Heleny i Edwarda Wawrzusiszyn; sobota od 9.00 od pani Marii Wawrzusiszyn do państwa Małgorzaty i Zbigniewa Piturów.

INTENCJE MSZALNE OD 13 DO 20 STYCZNIA 2019 R.

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 13.I.2019 R.

Szarowola 8.00+Roman Piechnik ( 9 R ) int. Córki

Pańków 10.00+Jan Mazur ( greg )

Szarowola 12.00 int. Stanisławy Wawrzusiszyn

Poniedziałek
Pańków 15.30+Jan Mazur ( greg )
Szarowola 17.00+Kacper Iwanicki int. Koleżanek i kolegów z wychowawczynią

Wtorek
Pańków 15.30+Jan Mazur ( greg )
Szarowola 17.00+Helenę Baraniak

Środa
Pańków 15.30+Jan Mazur ( greg )
Szarowola 17.00+Jana Umińskiego int. Znajomych i sąsiadów

Czwartek
Pańków 15.30+Jan Mazur ( greg )
Szarowola 17.00+Jan Baraniak ( 30 dzień )

Piątek
Pańków 17.00+Jan Mazur ( greg )
Szarowola 18.00+Henryk Wór z racji imienin

Sobota
Pańków 17.00+Jan Mazur ( greg )
Szarowola 18.00+Henryk Wawrzusiszyn z racji imienin i urodzin int. Rodz. Nowaków

Niedziela 20.I.2019 r.

Szarowola 8.00Dziękczynna z racji 50 rocz. Urodzin męża i tata
Pańków 10.00+Jan Mazur ( greg )
Szarowola 12.00+Bronisław Bartecki ( 10 R ) int. Krzysztof Bartecki