Aktualności

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 31.V.2020 R.

1. Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
2. W poniedziałek święto NMP Matki Kościoła.
3. W czwartek 4 czerwca święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów i kleryków naszej diecezji.
4. W najbliższą niedzielę Uroczystość Najświętszej Trójcy. Odpust przy Kapliczce, Msza św. o godz. 12.00. Kończy się okres Komunii św. wielkanocnej.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy Piątek, Sobota miesiąca.
6. Zapowiedzi: Klimowicz Jacek z Pruszkowa oraz Kiś Mariola z Zamian – I.
7. Informacja Ks. Biskupa.

Intencje Mszalne od 31 maja do 7 czerwca 2020 r.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 31.V.2020 r.

Szarowola 8.00+Stefanię Baraniak ( 1 R )
Pańków 10.00+Romana int. Danuty Nieborak córki
Szarowola 12.00 W intencji Parafian

Poniedziałek
Szarowola 18.00+Adam Kostur int. Córki
Szarowola 18.30+Stanisławę Miszczyszyn int. Róży św, Teresy

Wtorek
Szarowola 18.00 W intencji członkiń KŻR św. Anny
Szarowola 18.30 +Jan Pitura int. Znajomych i sąsiadów

Środa
Szarowola 18.00 int. Lucyny Kudyba
Szarowola 18.30+Feliks Piechnik int. Córki Marty z rodziną

Czwartek
Szarowola 18.00+Ludmiła Mazur ( 9 R ), Jan Mazur ( 12 R ) int. Córki Doroty

I-szy Piątek Miesiąca
Pańków 16.00+Helenę int. Danuty Nieborak
Szarowola 18.00+Henryk Wawrzusiszyn int. Znajomych i sąsiadów

Sobota
Pańków 16.00 int. Heleny Kłos
Szarowola 18.00 int. Teresy Gozdek

UroczystośćNajświętszej Trójcy 7.VI.2020 r.

Szarowola 8.00+Jan,Katarzyna Witkowscy, Katarzyna,Wojciech Głuszek
Maria, Janina Żuk int. Czesławy Witkowskiej
Pańków 10.00+Mieczysław Bartecki ( 12 R )
Szarowola 12.00 Msza św. przy Kapliczce w intencji Parafian

Dekret Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego o ograniczeniu dyspensy od udziału w Eucharystii
 
Odnosząc się do komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego oraz biorąc pod uwagę decyzje władz państwowych i sanitarnych znoszące kolejne ograniczenia co do zgromadzeń publicznych, niniejszym, zgodnie z kanonem 381 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z dniem 7 czerwca 2020 r. odwołuję dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane, udzieloną w dniu 30 marca 2020 r. i obejmującą wszystkich wiernych diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz przebywających na jej terenie.
Jednocześnie (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 KPK) ponownie udzielam dyspensy od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Z całego serca zachęcam duszpasterzy i wiernych do wspólnego wzmożonego wysiłku w dziele przywracania pełnego funkcjonowania wspólnot parafialnych poprzez uczestnictwo w Eucharystii, spotkania modlitewne i formacyjne oraz inne wymiary troski o sprawy duchowe i materialne Kościoła diecezjalnego.
  
        † Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 24.V.2020 R.

1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
2. We wtorek 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał do siebie.
3. Za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Kończy się okres wielkanocny.

# ZOSTAŃ W DOMU I TAM SIĘ MÓDL !!!

Intencje Mszalne od 24 do 31 maja 2020 r.

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 24.V.2020 R.

Szarowola 8.00 int. Zofii Barteckiej

Pańków 10.00 int. Monika Chuda

Szarowola 12.00+Edward Matuszak ( greg )

Poniedziałek
Szarowola 18.00+Edward Matuszak ( greg )
Szarowola 18.30+Marianna Pitura int. Znajomych i sąsiadów

Wtorek
Szarowola 18.00+Edward Matuszak ( greg )
Szarowola 18.30+Tadeusz Świderek int. Iwona i Roman Duśko

Środa
Szarowola 18.00+Edward Matuszak ( greg )
Szarowola 18.30 int. Czesławy Neć

Czwartek
Szarowola 18.00+Edward Matuszak ( greg )

Piątek
Szarowola 18.00+Edward Matuszak ( greg )
Szarowola 18.30+Mieczysław Bartecki int. Wnuczki Eweliny

Sobota
Szarowola 14.00 Chrzest: Wojciech Wór
Szarowola 18.00+Edward Matuszak ( greg – ostatnia )
Szarowola 18.30+Edward Mazur int. Pracownicy Zakładu Stolarskiego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 31.V.2020 r.

Szarowola 8.00+Stefanię Baraniak ( 1 R )
Pańków 10.00+Romana int. Danuty Nieborak córki
Szarowola 12.00 W intencji Parafian

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI NIEDZIELA WIELKANOCY 17.V.2020 R.

1. Jutro przypada 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. O godz. 11.00 będzie Msza św. z racji tej rocznicy , a także z racji 15 rocznicy nadania naszej Szkole imienia Jana Pawła II. Zapraszam w miarę możliwości na tę Mszę św., uczniów, rodziców.
2. Od wtorku rozpoczniemy poświęcenie pól: wtorek 15.30 – Szarowola – najpierw Msza św. przy kapliczce, potem procesja; środa – Zamiany , godz. 16.00; czwartek – Pańków godz. 15.30. Proszę o przygotowanie ołtarzy tak jak zwykle. W procesji nie będzie nas dużo, w miarę możliwości gromadźmy się przy ołtarzach, a w procesji niech idzie mała grupa, zachowując odstępy. Prosiłbym także by znalazła się chętna osoba do niesienia Krzyża.
3. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

# ZOSTAŃ W DOMU I TAM SIĘ MÓDL !!!

Intencje Mszalne od 17 do 24 maja 2020 r.

VI Niedziela Wielkanocy 17.V.2020 r.

Szarowola 8.00 Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Łucji i Jana int. Łucja Wór
Pańków 10.00 Dziękczynna int. Pani Mokrzycka
Szarowola 12.00+Lidia, Bronisław Hałasa
Szarowola ok. 13.00+Edward Matuszak ( greg )

Poniedziałek
Szarowola 11.00 Dziękczynna w 100 rocz. urodzin św. Jana Pawła II i 15 rocz. nadania naszej Szkole imienia Jana Pawła II
Pańków 16.00 Z racji urodzin Moniki,Sylwi,Patryka,Stanisława
Szarowola 18.00+Edward Matuszak ( greg )
Szarowola 18.30 Za zmarłe członkinie z KŻR św. Anny

Wtorek
Szarowola 15.30 Poświęcenie pól
Szarowola 18.00+Edward Matuszak ( greg )
Szarowola 18.30+Tadeusza Piturę (16 R ),Pawła i Feliksę, ++ Mazurów i Piturów
Karolinę,Antoniego, ++ Piechnik i Miszczyszyn

Środa
Zamiany 16.00 Poświęcenie pól
Szarowola 18.00+Edward Matuszak ( greg )
Szarowola 18.30+Katarzyna i Jan Piechnik

Czwartek
Pańków 15.30 Poświęcenie pól
Szarowola 18.00+Edward Matuszak ( greg )

Piątek
Pańków 16.00 int. Pani Nędzyńska
Szarowola 18.00+Edward Matuszak ( greg )
Szarowola 18.30+Henryk Wawrzusiszyn int. Znajomych i sąsiadów

Sobota
Szarowola 15.00 Chrzest: Franciszek Bednarz
Szarowola 18.00+Edward Matuszak ( greg )
Szarowola 18.30+Jan Majdanik

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 24.V.2020 R.

Szarowola 8.00 int. Zofii Barteckiej

Pańków 10.00 int. Monika Chuda

Szarowola 12.00+Edward Matuszak ( greg )

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKANOCY 10.V.2020 R.

1. W środę 13 maja w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską.
2. Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka czwartek 14 maja będzie dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa.

# ZOSTAŃ W DOMU I TAM SIĘ MÓDL !!!

Intencje Mszalne od 10 do 17 maja 2020 r.

V Niedziela Wielkanocna 10.V.2020 r.

Szarowola 8.00+Kazimiera i Roman Wawrzusiszyn int. Syn Stanisław
Pańków 10.00 int. Danuty Piwko
Szarowola 12.00 W intencji Strażaków
Szarowola ok. 13.00+Edward Matuszak ( greg )

Poniedziałek
Szarowola 18.00+Edward Mazur int. Pracownicy Zakładu Stolarskiego
Szarowola 18.30+Edward Matuszak ( greg )

Wtorek
Szarowola 18.00+Henryk Wawrzusiszyn int. Znajomych i sąsiadów
Szarowola 18.30+Edward Matuszak ( greg )

Środa
Szarowola 18.00 Dziękczynna w 3 rocz. urodzin Agatki int. Rodziców
Szarowola 18.30+Edward Matuszak ( greg )

Czwartek
Szarowola 18.00+Mieczysław Bartecki int. Syn Mirosław z rodziną
Szarowola 18.30+Edward Matuszak ( greg )

Piątek
Szarowola 18.00+Edward Szokało int. Żony
Szarowola 18.30+Edward Matuszak ( greg )

Sobota
Szarowola 14.00 Dziękczynna
Szarowola 18.00 Dziękczynna w 70 rocz. urodzin Kazimierza
Szarowola 18.30+Edward Matuszak ( greg )

VI Niedziela Wielkanocy 17.V.2020 r.

Szarowola 8.00 Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Łucji i Jana int. Łucja Wór
Pańków 10.00 Dziękczynna int. Pani Mokrzycka
Szarowola 12.00+Lidia, Bronisław Hałasa
Szarowola ok. 13.00+Edward Matuszak ( greg )

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA WIELKANOCY 3.V.2020 R.

1. Dzisiejszą Niedzielę Dobrego Pasterza przeżywamy w Kościele jako Światowy dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się również Kwartalne Dni Modlitw o powołania do służby w Kościele.
2. W piątek 8 maja przypada Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.
3. Zachęcam do odmawiania Litani Loretańskiej – szczególnie wypraszajmy u Maryi potrzebne łaski, szczególnie zdrowie i oddalenie od nas epidemii. Litanię w kościele odmawiamy po Mszy św. o godz. 18.00.

# ZOSTAŃ W DOMU I TAM SIĘ MÓDL !!!

Intencje Mszalne od 3 do 10 maja 2020 r.

IV Niedziela Wielkanocy 3.V.2020 r.

Szarowola 8.00+Antoni, Janina Wawrzusiszyn
Pańków 10.00 int. Grażyny Bakalarz
Szarowola 12.00+Edward Matuszak ( greg )

Poniedziałek
Szarowola 18.00+Edward Matuszak ( greg )
Szarowola 18.30+Tadeusz Świderek int. Jadwiga Dolaś

Wtorek
Szarowola 18.00+Edward Matuszak ( greg )
Szarowola 18.30+Stanisława Miszczyszyn ( 30 dzień )

Środa
Szarowola 18.00+Edward Matuszak ( greg )
Szarowola 18.30+Czesława Kudyba int. KŻR św. Anny

Czwartek
Szarowola 18.00+Edward Matuszak ( greg )
Szarowola 18.30+Mieczysław Bartecki int. Córki Anny z mężem

Piątek
Szarowola 18.00+Edward Matuszak ( greg )
Szarowola 18.30 Dziękczynna z racji 80 urodzin Danuty Kobiałka int. Dzieci i wnuki

Sobota
Szarowola 18.00+Edward Matuszak ( greg )
Szarowola 18.30+Jan i Katarzyna Piechnik,++Piechników

V Niedziela Wielkanocna 10.V.2020 r.
Szarowola 8.00+Kazimiera i Roman Wawrzusiszyn int. Syn Stanisław
Pańków 10.00 int. Danuty Piwko
Szarowola 12.00 W intencji Strażaków
Szarowola ok. 13.00+Edward Matuszak ( greg )