Ślub Małgorzaty i Damiana Korzanów

slub_malgorzata_damian

W dniu dzisiejszym tj. 04.10.2014 r. w kościele parafialnym w Szarowoli, ślubowali sobie Małgorzata Wawrzusiszyn. nasza parafianka z Szarowoli i Damian Korzan z Sabaudi par. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lub. Na nową drogę życia ubogaconym wyznaniem swojej miłości przed Chrystusowym ołtarzem z Bożym błogosławieństwem, życzymy Młodej Parze wiele radości i sukcesów. Szczęść Boże.