Uroczystości w Pańkowie

W niedzięlę 21 września w kościele BM Anielskiej w Pańkowie, wspominaliśmy 75 rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej a szczególnie Bitwy pod Tomaszowem Lub. W pamiętnym roki 19 września pod Pańkowem poległ rotmistrz Jarosław Chodoń Dowódca Tarnowskiego 2 Szawdronu z 5 Pułku Strzelców Konnych z Krakowskiej Brygady Kawalerii i Jego podkomendni. Wójt Gminy Tarnawatka, P. Piotr Pasieczny, zaprosił gości i zorganizował całość uroczystości. Najpierw młodzież z Gimnazjum z Tarnawatki pod bacznym okiem swych Nauczycieli i przewodników po drogach nauki w pięknych strofach wierszy, pojezi, pamiętników i wspomnień oraz chwytających za serce pieśni o tamtych dniach wprowadziła w nastrój i przedstawiła grozę i ducha tamtych dni. Nastepnie przemówił Pan Wójt i poprosił o odprawienie Mszy św. w akompaniamęcie orkiestry. Po Jej zakończeniu pod pamiątkową tablicą przemówił P. Marek Rybicki z Tomaszowa. Mówił o sytuacii i dramacie Żołnieża Polskiego. Złożenie kwiatów a asystcie czcących pamięć Polskiego Ułana z i pamiątkowym proporcem to ostatni akord pięknej uroczystości.